29 mei 2020

Een ‘nieuwe wereld’: opgelegd door de wet... of met geweld!

Sommige ongeduldige mensen willen vissen in het troebele water van de coronacrisis en de verhoopte revolutionaire verandering langs gewelddadige weg bespoedigen.

29 mei 2020

De vier belangrijkste profiteurs van deze zelfmoord

Vanuit geopolitiek oogpunt heeft het communistische regime in China zelf het meeste garen gesponnen bij de crisis die door de in Wuhan ontstane epidemie werd veroorzaakt. Maar binnen de westerse samenlevingen zullen drie ideologische stromingen – die zich de grote voorstanders van radicale opsluiting van de bevolking hebben getoond – er het meest van profiteren:…

Read more »

22 mei 2020

In naam van 'preventieve maatregelen van afstand' offert de WHO kinderen uit arme landen op.

Er is nog een ander uiterst schokkend feit in de overhaaste beslissing om de hele wereld in eigen huis op te sluiten.

15 mei 2020

De toename van het aantal sterfgevallen door honger in arme landen zal veel groter zijn dan die van de slachtoffers van Covid-19

De gevolgen van de exponentiële toename van de armoede als gevolg van de lockdowns tegen corona-besmetting zullen rampzalig zijn voor de gezondheid van de verarmde bevolking.

12 mei 2020

De verwoestende sociale impact van de ‘Grote Opsluiting’: de extreme armoedepandemie

Kristalina Georgieva, directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds, verklaarde op 9 april dat we “de ergste economische gevolgen zullen krijgen sinds de Grote Depressie van 1929”, wat zal leiden tot een inkrimping van het inkomen per inwoner in meer dan 179 landen. Ze voegde eraan toe dat arme of opkomende landen in Afrika, Azië en…

Read more »

12 mei 2020

Economische gevolgen ‘van bijbelse proporties’ en zichtbaar met het blote oog

Laten we om te bewijzen dat er op basis van onzekere wiskundige modellen beslissingen genomen worden, die enorme sociale en economische gevolgen hebben, nog eens naar Italië kijken.

12 mei 2020

Duitse rechters doen uitspraak: bloedneus voor Brussel

Het Constitutionele Hof in Karlsruhe vindt het schuldenopkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) buitensporig en niet genoeg onderbouwd. Het levert teveel politieke en sociale risico’s voor de bevolking op, bijvoorbeeld voor de pensioenen. De ECB krijgt drie maanden om het opkoopprogramma nader te verantwoorden. Lukt dat niet, dan mag Duitsland er niet langer aan…

Read more »

11 mei 2020

Apocalyptische projecties op basis van onbetrouwbare wiskundige modellen

Als het Guinness Book of Records een wedstrijd zou uitschrijven voor het domste gedrag van een persoon ooit, dan valt de prijs waarschijnlijk op degene die zelfmoord pleegt uit angst om te sterven.

11 mei 2020

Coronacrisis: naastenliefde kun je niet afdwingen

De druk op Nederland om te bewegen inzake de ‘eurobonds’ of met andere middelen over de brug te komen om landen in het zuiden van Europa, met name Italië en Spanje, financieel te hulp te schieten, met name door via speciale ‘coronabonds’ hun staatsschuld deels over te nemen, wordt almaar groter.

7 mei 2020

Onze analyse van de coronacrisis: de grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering ooit

Cultuur onder Vuur heeft een verklaring gemaakt, die in meerdere landen en talen tegelijk verschijnt. Het wordt uitgebracht door onze zustervereniging in Brazilië. Cultuur onder Vuur, dat de vertaling verzorgde, maakt immers deel uit van de internationale katholieke – maar niet-Kerkelijke – beweging Tradition, Family and Property (TFP). TFP vormt een familie van nationale stichtingen…

Read more »