5 zaken die wij Nederlanders willen weten van onze politici

We zien het elke dag op straat en in de media: onze Nederlandse cultuur wordt aangevallen.

Die dreigt in het niets te verdwijnen!

Zwarte Piet – zwarte Zwarte Piet – is hiervan het symbool.

Partijen als de PvdA en DENK (Kuzu & Öztürk) hebben de jacht op hem ingezet, vanaf het hoogste politieke niveau.

De maat is vol! Nog even en we kennen ons land niet meer terug.

Moskeeën verschijnen waar kerken verdwijnen. Islamitische klederdracht burgert in. Op straat raken ‘Nederlanders’ slaags over een mislukte staatsgreep in Turkije.

Hoe lang slikken we nog dat de ideologen van het multiculturalisme hier chaos en verwoesting invoeren?

Moet Nederland zich soms aanpassen aan immigranten en vluchtelingen, in plaats van andersom? Dit is een gevaar voor ons allemaal.

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart naderen. Nú moeten politieke partijen in actie komen.

De partijen moeten actief opkomen voor de Nederlandse cultuur, voor Zwarte Piet, voor onze levensstijl, waaraan we gehecht zijn.

Daarom heb ik een vragenlijst gestuurd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen, met de vraag of zij zich verbinden aan de strijd voor het behoud van de Nederlandse cultuur.

Bestel daarom gratis briefkaarten en stuur ze naar de fractievoorzitters, met het verzoek de vragenlijst van Cultuur onder Vuur in te vullen en zo zwart op wit te zetten wat zij voor de Nederlandse cultuur gaan doen!
(het bestelformulier staat onder aan deze pagina)


Dit is de vragenlijst van Cultuur onder Vuur, gestuurd naar de fractievoorzitters om in te vullen:

Wilt u druk zetten op de fractievoorzitters, zodat ze de vragenlijst invullen en uitspreken wat ze gaan doen voor de Nederlandse cultuur? Bestel dan nu briefkaarten en stuur ze op naar de politici!

Met de briefkaarten stuur ik adressen van de fractievoorzitters mee, zodat u de briefkaarten naar hen kan opsturen.
Als wij de fractievoorzitters bedolven onder kaarten, komen ze niet onder invullen uit!

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

doneerDe briefkaarten zijn gratis. Wilt u ons meehelpen met de kosten?