Bestel nu het rapport over verplichte schoolexcursies naar moskeeën

Elke dag gaan hele basisschoolklassen op verplichte excursie naar islamitische moskeeën.

Moskeeën die onder directe controle staan van de Turkse overheidsorganisatie Diyanet, en door Erdogan “onze barakken” genoemd worden.

Moskeeën die geregeld predikers uitnodigen van salafistische snit, die ongelovigen honden noemen en oproepen tot jihad.

De Nederlandse schoolkinderen worden door de imam geïnstrueerd te knielen en de islamitische geloofsbelijdenis te bidden. De eerste stap naar bekering tot de islam is gezet.

Beelden vlogen in 2017 de wereld over. Reden genoeg voor Cultuur onder Vuur om een meldpunt te openen. Daar konden bezorgde ouders melding maken van moskee-excursies.

Een jaar laten presenteren wij de bevindingen in een rapport.

Het rapport bevat:

  • Uitgewerkte meldingen met foto’s en achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de financiering van de moskee of de predikers die het uitnodigt.
  • Uitleg over de islamitische theologie en strategie achter het ‘bidden’ in de moskee door schoolkinderen. Het ‘bidden’ is geen onschuldig nadoen, maar onderdeel van de islamitische veroveringsstrategie.
  • Uitleg over de rechten en mogelijkheid van ouders die hun kinderen willen weghouden van moskee-excursies.
  • Concrete aanbevelingen voor ouders, scholen en politici, om Nederlandse schoolkinderen te beschermen tegen islamitische indoctrinatie.

Bestel hier het rapport Klassen op de knieën voor de islam:
Helaas is het verzenden van het rapport alleen mogelijk naar Nederlandse adressen.


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.