Petitie aan Sinterklaasjournaal om Zwarte Piet te houden

Deze campagne is afgelopen. Bedankt voor uw steun!

Sinterklaas komt pas over een half jaar aan, maar nu al wordt Zwarte Piet belaagd en besmeurd!

 “Dat Zwarte Piet verandert, is evident en vanzelfsprekend. (..) De makers van het Sinterklaasjournaal zitten midden in dat gecompliceerde proces. Ze hebben eerder laten zien waar ze toe in staat zijn. Een behoedzame en subtiele metamorfose zoals de briefschrijvers terecht opmerken.”  –  Directie NTR: Paul Römer & Carel Kuyl

Nu richt het Sinterklaasjournaal zich dus zelf tegen de kindervriend!

ZwartePiet1

Dit citaat is een reactie op een brief getekend door meer dan honderd Bekende Nederlanders, waarin zij het Sinterklaasjournaal oproepen tot verbanning van Zwarte Piet.

Waarom? Omdat het een ‘racistisch’ figuur is dat in het buitenland ‘niet uit te leggen is’. Ook ‘verdraagt een multiculturele samenleving’ Zwarte Piet niet.

Alsof wij onze Nederlandse tradities moeten voorleggen ter goedkeuring aan ‘het buitenland’! Alsof onze eeuwenoude gebruiken opgeofferd moeten worden voor multiculturalisme!

Tegen deze schandelijke BN’ers-brief móet een tegenactie gevoerd worden! U en ik moeten een signaal afgeven aan de makers van het Sinterklaasjournaal, om ze te bemoedigen voor Zwarte Piet op te komen.

Het Sinterklaasjournaal zegt Zwarte Piet te gaan veranderen, lees: afschaffen. Teken nu de petitie gericht aan de baas van het Sinterklaasjournaal, om Zwarte Piet te behouden!

We moeten alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat het Sinterklaasjournaal een rampzalige koers uitzet! Hoe meer handtekeningen onze petitie heeft, hoe luider onze stem klinkt!

Ik zal u kort uitleggen wat voor zorgwekkende zaken er gebeuren rond Zwarte Piet.

Het is glashelder wat het Sinterklaasjournaal doet: langzaam maar zeker Zwarte Piet afschaffen.

De baas van het Sinterklaasjournaal zegt met andere woorden: Wij willen net als jullie BN’ers Zwarte Piet afschaffen, geef ons alleen wat meer tijd om dat te doen.

Dit is regelrechte capitulatie voor de Zwarte Piethaters! Capitulatie voor BN’ers die in hun brief ons voorstanders van Zwarte Piet bestempelen als ‘vreemdelingenhaters’ en ‘gekrenkte nationalisten’ die lijden aan ‘onderhuids racisme’!

Het Sinterklaasjournaal behandelt onze geliefde Zwarte Piet als een kikker in de pan. Stook het vuur telkens een beetje hoger, en de kikker merkt niets – tot het water kookt en hij sterft!

Langzaam maar zeker verdreven worden, dat lot dreigt voor Zwarte Piet. We moeten in het verweer komen. Teken daarom deze petitie gericht aan de NTR, de omroep achter het Sinterklaasjournaal.

Als wij niets doen, zal Zwarte Piet zeker verdwijnen!

Maar als u en ik genoeg druk zetten, kunnen we Zwarte Piet redden. Kijk maar naar Hoofdpiet Erik van Muiswinkel. Hij wilde de knecht afschaffen maar gooit de handdoek in de ring nu blijkt dat het Nederlandse volk aan Zwarte Piet vasthoudt!

Afgelopen Sinterklaastijd hebben u en ik al een petitie aan het Sinterklaasjournaal gericht. Onze petitie droeg eraan bij dat Zwarte Piet niet verdween, maar mocht blijven in het programma.

Als u ook wilt dat onze kinderen en kleinkinderen, de volgende generaties, kunnen genieten van hetzelfde kinderfeest dat u en ik uit onze kindertijd kennen; doe dan mee aan deze actie!

We kunnen winnen, maar dan hebben we uw hulp nodig. Teken de petitie en stuur hem door aan vrienden en bekenden!

Petitie 

Geachte heer Römer,

Het is mij ter ore gekomen dat u, in het Sinterklaasjournaal, Zwarte Piet verder wil veranderen door een ‘behoedzame en subtiele metamorfose’. U noemt deze verandering zelfs ‘vanzelfsprekend’.

Ik teken protest aan tegen deze poging van het Sinterklaasjournaal om Zwarte Piet te veranderen tot een vorm die een ruime meerderheid van de Nederlanders niet wil.

Ik roep u op om niet te zwichten voor een groep drammerige Bekende Nederlanders, die hun bekendheid misbruiken om gewone Nederlanders hun traditie te ontnemen.

Het Sinterklaasjournaal, waar u leiding aan geeft, laat al meerdere jaren alternatieve Pieten verschijnen. Deze variaties zijn als rode en blauwe verf in de gele verfpot: geen waardevolle toevoegingen, maar besmeuring en vervanging van het originele.

Laat niet toe dat het Sinterklaasjournaal Zwarte Piet verder verdringt. Wij vragen u pal voor onze geliefde kindervriend te staan en niet toe te geven aan een schreeuwerige minderheid van bevoogdende BN’ers.

Red Zwarte Piet en de overgrote meerderheid van de Nederlanders zal achter u staan!

Hoogachtend,

 

doneer⇒ Cultuur onder Vuur voert campagne tegen de afbraak van Nederland. Kom op voor onze cultuur en steun met een donatie!

Traditie is niet het aanbidden van as, maar het doorgeven van vuur

Voor veel politiek-correcte mensen is het volgen van tradities het koppig vasthouden aan overgeleverde gebruiken die op z’n best irrelevant zijn geworden, op z’n slechtst groot onrecht aanrichten.

In dit verkeerde beeld houden mensen vast aan tradities omdat ze gewoon ingesleten zijn. En met ‘zo doen we het nu eenmaal altijd’ wordt vaak recht gepraat wat krom is, zoals slavernij. Zo bezien is er dan ook alle reden om tradities op de schop te nemen als ze rechtvaardigheid in de weg staan.

Vlaamse traditie: een stropop verbranden om de winter te verjagen en de lente te verwelkomen. Bron: Jan Coppens, wikipedia.nl
Vlaamse traditie: een stropop verbranden om de winter te verjagen en de lente te verwelkomen. Bron: Jan Coppens, wikipedia.nl

Dit beeld maakt van traditie een karikatuur. Natuurlijk kan achter de verdediging van traditie een blinde behoudzucht schuilgaan. Maar dat is een ontsporing, een extremiteit. Je mag traditie niet aanrekenen dat het misbruikt wordt. Gezonde tradities zijn niet schadelijk, maar geven betekenis aan ons leven en onze samenleving.

Traditie is voortzetting van geest
Traditie is veel meer dan ingesleten gewoonte. Traditie is de voortzetting van een geest, de geest van je familie, dorp en volk. Omdat het die geest bewaart en voortzet, blijft het een bron van betekenis.

Neem het doorgeven van trofeeën uit het familieverleden. Nog niet zo lang geleden had je op Urk een familie waarin generatie op generatie een doos werd doorgegeven, vergezeld met verhalen van heldenmoed, ontbering en hoop. De eerste eigenaren van de doos waren de kinderen van niemand minder dan Willem Barentsz, de ontdekkingsreiziger die op Nova Zembla overwinterde.

Deze traditie is voor de nakomelingen van Willem Barentsz het tegendeel van vernauwend en verstikkend: het verbreedt juist hun horizon.

U en ik hebben waarschijnlijk geen befaamde ontdekkingsreiziger onder onze voorouders, maar hebben wij ook niet spullen en verhalen die ons herinneren aan waar wij vandaan komen, aan wat aan ons voorafging?

Traditie verbindt ons aan afgelopen generaties en staat ons toe door te geven aan de komende generaties. Het garandeert zo de continuïteit van onze identiteit en herinnert eraan dat wij een schakel zijn in een lange keten zich door de eeuwen heen uitstrekt.

Het Korps Mariniers, bij uitstek een eenheid met sterke tradities, veegt de Dam schoon van traditiehatende hippies.
Het Korps Mariniers, bij uitstek een eenheid met sterke tradities, veegt de Dam schoon van traditiehatende hippies.

Traditie schept samenhang in samenleving
Traditie versterkt ook de samenhang van onze samenleving, die nu eenmaal bestaat uit mensen van verschillende generaties.

Wat er gebeurt als je traditie verwerpt hebben we gezien in de jaren 1960. Toen bezetten hippies het oorlogsmonument op de Dam, om er revolutie te scanderen en wiet te roken. Terwijl het oorlogsmonument veel Nederlanders deed denken aan die vreselijke oorlogsjaren, die zij in tegenstelling tot de hippies zelf hadden meegemaakt.

In die woelige jaren brak er iets in Nederland, namelijk de band tussen generaties. Het gevolg is uiteindelijk dat mensen niet meer naar elkaar omkijken en alleen voor zichzelf leven.

Traditie is als wandelen – met de doden
De denker Paul Claudel vergelijkt traditie met een man die lopen wil. Tilt hij beide voeten op of houdt hij ze aan de grond, dan is vooruitkomen onmogelijk. Bewegen kan alleen als hij afzet van de grond, één voet optilt en de andere voet neer blijft.

Zo ook met traditie: blinde behoudzucht en roekeloze revolutie brengen ons niet voorwaarts. We willen allemaal naar een betere wereld, maar je komt daar alleen door telkens één voet aan de grond te houden.

Wie traditie in ere houdt, weigert opgesloten te worden in het heden, maar nodigt het verleden uit om zijn stem te laten horen. Schrijver G.K. Chesterton verwoordt dit idee zo:

Traditie betekent stemmen geven aan de meest obscure van alle klassen, onze voorouders. Het is democratie van de doden. Traditie weigert zich te onderwerpen aan de kleine en arrogante oligarchie van zij die toevallig levend rondlopen.

Met het oog op de toekomst moeten wij oog hebben voor traditie. Maar dat niet alleen. Ergens is het volgen van traditie ook recht doen aan je (voor)ouders. Die hebben tradities niet doorgegeven om in de vitrinekast te zetten, maar om levend te houden, te laten doorgeven van vader op zoon.

Zoals een wijs man eens zei: ‘Traditie is niet het aanbidden van as, maar het doorgeven van vuur’.

Hoe Zwarte Piethaters traditie bestrijden
SintenpietLaten we kijken naar Zwarte Piet als traditie die tegenstanders proberen kapot te maken. Die tegenstanders lijken op het eerste oog ongevaarlijk want klein van aantal: rond Sinterklaas zijn het al jaren dezelfde paar figuren die in talkshows ageren tegen Zwarte Piet.

Hun acties schokken velen en worden afgedaan als excessen. Toch zijn die acties gevaarlijk. Ze verlopen altijd volgens een bepaald patroon:

(1) Een kleine minderheid komt met een zot idee;
(2) De meerderheid protesteert;
(3) De minderheid stelt voor het zotte idee iets af te zwakken;
(4) De meerderheid went, past zich aan, en accepteert uiteindelijk een licht verwaterde variant van het zotte idee;
(5) Ondertussen bereidt de minderheid een nieuw schandaal voor;
(6) Het nieuwe schandaal wordt weer gebruikt om het restant van het zotte idee erdoor te krijgen.

Bij Zwarte Piet is het zotte idee dat de knecht een vorm van racisme is. De iets afgezwakte versie is dat Zwarte Piet discriminatie is. De licht verwaterde variant is dat het zou kunnen leiden tot een negatieve stereotypering.

Dit laatste zegt bijvoorbeeld het VN-comité dat optreedt tegen rassendiscriminatie: Zwarte Piet kan mensen doen denken aan het slavernijverleden.

U proeft hoe verwaterd de wijn is: Zwarte Piet kan leiden tot negatieve stereotypering, kan herinneren aan de slavernij. Zo kun je altijd wel een reden vinden om traditie te verbieden. Gaan we nu het Suikerfeest ook verbieden omdat zou kunnen leiden tot negatieve stereotypering van mensen met suikerziekte?

Lof op stereotypen!
Stereotypen hebben een kwade reuk onder de tegenstanders van traditie, dat is duidelijk. Wat hen vooral ergert is dat een stereotype een bevooroordeeld beeld is van een hele groep mensen. Tot deze groep behoren ook mensen die niet voldoen aan het stereotype. Zij krijgen hetzelfde stickertje opgeplakt. Dat is ongelijkheid en dat mag niet!

Denkt u bij het zien van deze man aan 'gek' of 'idioot'? Dan discrimineert u, aldus de politiek-correcte elite.
Denkt u bij het zien van deze man aan ‘gek’ of ‘idioot’? Dan discrimineert u, aldus de politiek-correcte elite.

Het grappige is dat vrijwel iedereen maar wat blij is met zijn bevooroordeelde beelden als het erop aankomt. Stel je loopt op straat met een dure handtas. Ga je links langs een stel kale, gespierde kerels met opzichtige tatoeages? Of rechts langs een aardig uitziend echtpaar met twee keurig geklede kinderen? Als je handtas je lief is, ga je natuurlijk rechts. Je gevoel zegt namelijk dat de kans groter is bestolen te worden door die kerels dan door het gezinnetje.

Dat gevoel is niet gebaseerd op willekeur. Een tatoeagedrager heeft een aanzienlijk hogere kans crimineel te zijn dan een huisvader. Het spreekt vanzelf dat er poeslieve tatoeagedragers zijn, maar je kunt daar niet zo snel van uitgaan. Omwille van je veiligheid kun je beter van het tegendeel uitgaan.

De tegenstanders van traditie vinden dat je, om stereotypering te bestrijden, dan iedereen een eerlijke kans moet geven. Dat is als je hand tussen de tralies van het leeuwenhok steken, om de zeldzame poeslieve leeuw de kans te geven te tonen dat niet alle leeuwen bijten.

Stereotypen hebben nut. In een wereld waarin veel informatie op ons afkomt, dienen ze als filter. Geen perfecte filter, maar nog altijd effectiever dan wanneer we alles doorlaten. De volgende keer dat Zwarte Piethaters beginnen te klagen over ‘negatieve stereotypering’, dan kunt u niet alleen aandragen dat Zwarte Piet helemaal geen negatief figuur is, maar ook dat stereotypering geen doodzonde is.

Traditiehaters maken van ons volk een grauwe massa
Het einddoel van de tegenstanders van traditie is dat we helemaal geen beeld meer vormen van andere mensen. Dat we de verschillen tussen personen, geslachten, families, dorpen en volkeren als even irrelevant zien als oogkleur. Dan worden we een grauwe massa van mensen die allemaal even miserabel zijn. Een volk dat de motoren draaiend houdt en de vlag wapperend, maar waarbij de geest is geweken.

Het aanbidden van as, dat is het politiek-correcte streven naar deze grauwe massa. Tegen deze gevaarlijke stroom in moeten wij de vlam van traditie brandend houden, in onze harten en in onze huizen!

Dolores Leeuwin vertrekt, hoera! Zwarte Piethater nr. 2 weg!

Bron: Joop.nl
Bron: Joop.nl

Verslaggeefster Dolores Leeuwin heeft laten weten dat ze niet meer achter het Sinterklaasjournaal staat en daarom vertrekt. De tweede overwinning in korte tijd voor de vrienden van Zwarte Piet!

De eerste overwinning was het vertrek van Erik van Muiswinkel. Leeuwin vond net als Van Muiswinkel dat het Sinterklaasjournaal moet veranderen en een pioniersrol dient te spelen in de strijd tegen Zwarte Piet. De NTR echter heeft hier geen gehoor aangegeven, met Leeuwins vertrek als gevolg.

De NTR is hiermee verlost van weer een Zwarte Piethater.

“Ik heb contact opgenomen met de eindredacteur van het Sinterklaasjournaal en hem gezegd: ik ga dit niet meer doen. Ik sta er niet meer achter”, aldus Leeuwin.“Ik vind dat er een nu stelselmatig een geluid wordt genegeerd.”

Leeuwin deed haar uitspraak op Joop.nl, een linkse propagandasite die betaald wordt met uw en mijn belastinggeld.

“Als ik naar de uitzendingen van vorig jaar kijk dan denk ik: het is nog steeds heel erg zwart. We waren toch op weg naar ontmantelen?

Die ‘nog steeds heel erg zwarte’ uitzendingen van vorig jaar trokken veel bekijks. De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal had in 2015 300.000 kijkers meer trok dan het jaar daarvoor, terwijl Zwarte Piet gewoon aanwezig was.

Het laat zich raden wat gebeurt met de kijkcijfers als de donkerhuidige kindervriend terug in de zak gaat naar Spanje en niet meer terugkomt.

Leeuwin zegt op haar eigen website zich te willen “focussen op waar kinderen en jongeren tegenaan lopen.” Het zou goed zijn als ze komende maanden eens focust op de Zwarte Piethaat, waar veel kinderen tegenaan lopen als ze onbevangen het Sinterklaasfeest willen vieren!

Bron: Twitter
Bron: Twitter

Ondanks de druk die uitgeoefend wordt op de NTR zijn Zwarte Piethaters Leeuwin en Van Muiswinkel beide vertrokken, en heeft Burgemeester Edo Haan van Maassluis onlangs gezegd dat ook dit jaar de Pieten zwart dan wel donkerbruin zullen zijn.

Leeuwin reageert echter iets rustiger na haar vertrek dan Muiswinkel, die het nodig vond iemand op Twitter uit te schelden. Op dat moment had hij niet door dat hij alleen zichzelf belachelijk maakte. Arme Erik!

Dezelfde Van Muiswinkel klaagde even later op tv dat ‘het echte scheldwerk van rechts’ komt. Om het vervolgens nog gekker te maken: zijn gescheld is het werk van een hacker die zijn Twitteraccount gekaapt heeft.

Droom verder, Van Muiswinkel!

Bron: Joop.nl
Bron: Joop.nl

Schreeuwen werkt niet. Luid protesteren wel. Met Cultuur onder Vuur doen we dat sinds 2014. Het werpt vruchten af. De Zwarte Piethaters stuiven weg, omdat het Nederlandse volk Zwarte Piet wil houden – ondanks, of juist dankzij de politiek-correcte betweters Erik van Muiswinkel en Dolores Leeuwin.

Daarom: Dolores, dankjewel!

Wil je het verdedigen van Zwarte Piet steunen? Doneer dan aan Cultuur onder Vuur!

Hoofdpiet bijt zijn tanden stuk en staakt strijd tegen Zwarte Piet!

Erik van Muiswinkel, beter bekend als de Hoofdpiet, trekt een streep door zijn carrière bij het Sinterklaasjournaal. Daarmee komt een einde aan zijn jarenlange poging om van binnenuit Zwarte Piet te verdrijven.

Van Muiswinkel: “Ik heb 3 jaar geleden al geroepen dat de NTR gehoor moest geven aan de roep om een andere Piet. De publieke omroep kan er niet aan voorbij dat sommigen het typetje als kwetsend, racistisch zien.”

In 2014 was Van Muiswinkel nog gelukkig met de transformatie van Zwarte Piet naar een ‘Roetveegpiet’. “Maar vorig jaar stokte alles, helaas. De hoofdpersonages bleven gewoon zwart; ook mijn personage.”

De Hoofdpiet had graag meer verandering gezien. Na de evaluatie van het Sinterklaasjournaal 2015 werd Van Muiswinkel duidelijk dat de verandering niet doorgezet werd: “Ik en anderen hebben er in dat overleg opnieuw voor gepleit naar een andere Piet toe te werken. We werden zeg maar, ‘aangehoord’ maar kregen er weinig op terug.”

Erik van Muiswinkel
Erik van Muiswinkel

Voor Zwarte Piethater Van Muiswinkel was de roetveegpiet niet genoeg. Er moesten nieuwe Pieten komen die nog grotere vervreemding zouden veroorzaken bij het publiek. Denk maar aan ‘Blanke Pieten’ of ‘Regenboogpieten’. Toen het Sinterklaasjournaal voet bij stuk hield tijdens de evaluatie van afgelopen jaar, begreep de ex-Hoofdpiet dat verandering er toch echt niet in zat.

Het Sinterklaasjournaal ontketende in 2014 een revolutie door ‘Roetveegpieten’ te introduceren. Die moesten de goede oude Zwarte Piet vervangen. In 2015 was Zwarte Piet er echter gewoon bij. De revolutie faalde.

Dit is voor een groot deel te danken aan de acties die zijn gevoerd in 2014 en 2015. De Zwarte Piethaters kregen flink wat tegengas toen onze actie Red Zwarte Piet 2014 200.000 handtekeningen afleverde bij burgemeester Eberhard van der Laan voor het behoud van Zwarte Piet. Ook in 2015 werden diverse acties op touw gezet.

Van Muiswinkel zei afgelopen jaar nog dat Zwarte Piet ‘een racistisch icoon is uit een tijd die racistisch was’. Tegen Algemeen Dagblad voorspelde het orakel dat de zwarte knecht ‘over 20 jaar’ verdwenen is. Ons lijkt het realistischer dat over 20 jaar niet Zwarte Piet, maar Erik van Muiswinkel van het podium verdwenen is, met pek en veren besmeurd door Nederlanders die het zat zijn om door deze politiek-correcte commissaris verteld te worden wat mag en wat niet mag.

De tegenstanders van Zwarte Piet zijn een van hun meest prominente spelers kwijt. De ex-Hoofdpiet, die de karikatuur van zijn eigen rol zo veel schade toebracht, heeft zijn ontslag ingediend. De strijd voor Zwarte Piet begint zijn vruchten af te werpen!

Ingezonden: Misplaatst slachtofferschap en historisch onbenul

Van een trouwe ondersteuner van Zwarte Piet kregen wij het onderstaande artikel over Zwarte Piet opgestuurd, waarvoor hartelijk dank! Het betreft een uitstekend stuk schrijven van een geoefende hand, zoveel is duidelijk. Van harte aanbevolen!

Uit onwetendheid wordt de oorsprong van Zwarte Piet gezocht in de karikatuur van een neger, in plaats van in de door Sinterklaas geknechte zwarte duivel die hij historisch is [of, nog verder teruggaand, in een Germaanse en, nóg verder teruggaand, Indo-Europese vruchtbaarheidsbrenger, red.].

Berust Zwarte Piet als aanvalsobject dus op een groteske misvatting, de gehanteerde strijdmethode is al even misplaatst.

Op agressieve en verwijtende wijze zijn beschuldigingen van racisme, discriminatie en negatieve stereotypering geuit tegen Nederlands meest geliefde kinder- en familiefeest. Waarna men vervolgens geveinsd verbaasd is over de heftige tegenreactie, die toch volkomen begrijpelijk is. Na »kinderverkrachter« is de beschuldiging van »racist« zo ongeveer het ergste wat je kan overkomen in Nederland, zeker als je daartoe geen enkele intentie hebt.

Met terugwerkende kracht worden daarmee ook nog eens de dierbare jeugdherinneringen aan de Sinterklaasfeesten van vroeger met ouders en grootouders bezoedeld. De ernst van de beschuldiging verklaart uiteraard ook de reactie van sommige burgemeesters met slappe knieën, angstige winkelketens, enzovoort. Wie wil er nou als racist te boek staan?

Trouwens, wat hij vroeger ook geweest moge zijn, Zwarte Piet heeft zich ondertussen, zwart en al, ontwikkeld tot de meest positieve Nederlander. Lief, leuk, aardig voor kinderen, vrijgevig, slim, behendig, een trouwe helper, enzovoort. Vraag het uw eigen kinderen en kleinkinderen maar. Waren alle negers én blanken maar zo sympathiek. Als hij zich kandidaat zou stellen zou hij moeiteloos de eerste zwarte minister-president kunnen worden. »Zwarte Piet for president!« zou een goede kans maken. Een hele kunst om je door zo’n figuur nog gekwetst te voelen, of dat te beweren in ieder geval.

Molière had het over »de ingebeelde zieke«. Ingebeelde gekwetstheid blijkt dus ook te bestaan. Trouwens, kent iemand één donkergekleurd kind dat na het sinterklaasfeest huilend en gekwetst door de figuur van Zwarte Piet is thuisgekomen?

Zeggen dat je je gekwetst of beledigd voelt is een ieder toegestaan in een democratie. Maar dat geeft er nog geen recht op dat iemand daar rekening mee zou moeten houden. En dat is maar goed ook, want anders zouden degenen met de langste tenen het leven gaan bepalen.

Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan die foto van vorig jaar uit Bonaire, waarop een stoomboot vol met vrolijke, dansende Antilliaanse Zwarte Pieten, die naar het schijnt elkaar jaarlijks verdringen om mee te mogen doen.

De multiculturele samenleving vereist een multiculturele tolerantie, waarbij men elkaars cultuur respecteert. En waarbij men zich daar niet verregaand, negatief en dwingend mee bemoeit. Helaas vragen sommigen nu op cultureel intolerante wijze begrip en tolerantie voor hun eigen cultuur.
De VN-commissie heeft het over »negatieve stereotypen als overblijfsel van de slavernij«. Helaas is men vergeten daar een lijstje met de bedoelde stereotypen bij te doen. Niet helemaal toevallig, want die zijn er namelijk niet. Dat diezelfde VN-commissie dan om een overheidsingrijpen vraagt, geeft aan dat men niet alleen van Zwarte Piet weinig weet, maar dat men ook van de democratische spelregels en vrijheidsrechten geen kaas heeft gegeten.

Het Sinterklaasfeest is een toneelstukje door volwassenen voor kinderen, met de daarbij horende rolverdeling, kleding en schmink. De rol van Zwarte Piet is op geen enkele wijze kenmerkend voor een hele donkergekleurde bevolkingsgroep. Niemand zegt dat, niemand bedoelt dat en geen goedwillende begrijpt dat. Het stereotype van Zwarte Piet is het stereotype van de figuur van Zwarte Piet, en van niemand anders. Net zo min als uiterlijk en gedrag van Sinterklaas typerend zouden zijn voor 65-plussers. Of dat blanke Nederlanders zich gekwetst zouden moeten gaan voelen door de figuur van de witte clown met de rode neus.

Even een vraagje aan de Zwarte-Piet-tegenstanders. Hoe groot is eigenlijk de kwalijke invloed van Zwarte Piet op het racisme in Nederland? Heel groot, zeer beperkt of is er eigenlijk helemaal geen kwalijke invloed? En is die invloed er het hele jaar door of alleen tegen december? Graag wel met wat voorbeelden graag. Laten we dat anders maar eens wetenschappelijk aanpakken en met een onderzoek het niveau van het racisme in Zwarte-Piet-landen als Nederland en België vergelijken met dat in Kerstman-landen. Ik heb al een vermoeden van de uitkomst. En zou het per direct opheffen van Zwarte Piet een duidelijke, direct waarneembare verbetering in de positie van de gekleurde bevolking betekenen, zoals betere kansen op de arbeidsmarkt, enzovoort, enzovoort?

Of hebben we te maken met misplaatst slachtofferschap bij een klein deel van de gekleurde bevolking, in de media uiteraard ondersteund door iedere BN’er die graag zijn politieke correctheid wil etaleren. Misplaatst slachtofferschap omdat men een politiek punt wil maken. Als we het welwillend bekijken, is het aandacht vragen voor het slavernijverleden. Als we het iets minder welwillend bekijken, is het Nederland zijn vermeende racistische verleden inpeperen met, wie weet, de bijbehorende Wiedergutmachung. Nederland is blijkbaar behept met een erfzonde en de huidige Nederlanders moeten daar voor boeten en als het even kan betalen.

Wat de achterliggende motivatie ook moge zijn, het gekozen doel en de gekozen methode zijn volstrekt misplaatst en contraproductief. Het voorlopige resultaat is het verzieken en politiseren van een onschuldig kinderfeest, het stimuleren van vijandige gevoelens tussen bevolkingsgroepen en het aanwakkeren van latent wederzijds racisme.

Petitie aan minister Bussemaker van Onderwijs

Deze actie is afgelopen, de petitie tekenen is niet meer mogelijk.

Onze zogenaamde “onderwijspolitici” voeren in de scholen een ware oorlog tegen onze cultuur en onze tradities:

Zwarte Piet werd al van scholen geschopt om maar geen aanstoot te geven, en nu is men bezig het hele onderwijs zo ‘neutraal’ mogelijk te maken.

Terwijl ouders hun kinderen nietsvermoedend naar school sturen wordt deze zogenaamde ‘neutraliteit’ gebruikt om onze kinderen net zo lang te bewerken tot ze zich schamen voor hun eigen cultuur en geschiedenis.

In feite voert deze politiek ertoe, dat minderheden onze cultuur en onze traditie steeds meer minachten en zelfs haten!

Moslimkinderen die juichen in de klas na de aanslagen in Brussel. Tijdens een minuut stilte wordt er Allahu Akbar geroepen.

In Amsterdam wordt er op sommige scholen niet meer over de holocaust gesproken, omdat islamitische leerlingen dan boos worden.

En wat is het antwoord? Het onderwijs moet zo min mogelijk aanstoot geven aan minderheden.

Zwarte Piet is racistisch, Michiel de Ruyter wordt Michiel de Rover en onze voorouders deden niets anders dan grijnzend slaven verhandelen.

Kortom, onze cultuur en ons erfgoed is alleen maar iets om je voor te schamenOnze geschiedenis wordt een grauwe opsomming van wandaden en misdaden.

Hier moeten we iets tegen doen! Teken daarom de onderstaande petitie aan minister van onderwijs Bussemaker en laat uw stem horen!

OND_Schoolbord

Petitie tegen de afbraak van de Nederlandse cultuur in het onderwijs

Uwe Excellentie,

Onlangs is er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het rapport “2 Werelden, 2 Werkelijkheden” uitgekomen over de groeiende culturele spanningen onder leerlingen.

Nu maakt het huidige onderwijssysteem in Nederland een knieval voor minderheden.

Zo wordt op sommige scholen in Amsterdam al niet meer over de holocaust gesproken, omdat islamitische leerlingen dan boos worden.

Deze manier van omgaan met de problemen maakt de polarisatie en spanningen alleen maar erger.

In plaats van onze Nederlandse identiteit als uitgangspunt te nemen, wordt er alleen maar respect voor andere culturen gepreekt. Voor onze eigen cultuur en geschiedenis moeten we ons echter schamen.

Dit is zelfs vastgelegd in de ‘kerndoelen’ van het onderwijs in Nederland, waarin het uitgangspunt ligt in de “Nederlandse multiculturele samenleving”, in plaats van onze Nederlandse cultuur die geworteld is in de christelijke beschaving. Dit is een groot onrecht.

Alle culturen worden hiermee op één lijn gezet, terwijl het van het grootste belang is dat de kinderen leren dat ze ergens bij horen, dat ze deel uitmaken van onze Nederlandse cultuur.

Rekening houden met minderheden wordt zo gebruikt als excuus voor het indoctrineren van onze kinderen en hen zo te programmeren tot cultuurloze wereldburgers.

Wij vragen u hiertegen op te treden door de kerndoelen van het onderwijs om te vormen van multiculturalistische vaagheden tot een onderwijsplan dat expliciet gericht is op het aankweken van besef van en waardering voor onze eigen Nederlandse cultuur.

Op deze manier kunnen alle kinderen delen in deze cultuur die als norm geldt voor de hele Nederlandse samenleving.

Alleen als onze kinderen een sterk besef hebben van hun eigen culturele identiteit en liefde voor hun vaderland, kunnen zij de fakkel van de Nederlandse cultuur doorgeven aan de volgende generaties.

Hoogachtend,

Gouden Staf voor actie ‘Red Zwarte Piet!’

Op 19 maart 2016 heeft Hugo Bos namens de campagne Cultuur onder Vuur van Stichting Civitas Christiana ‘De Gouden Staf’ in ontvangst genomen. Dit is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Sint Nicolaas Genootschap voor het op bijzondere wijze bijdragen aan het in stand houden of verspreiden van het immateriële erfgoed van Sint Nicolaas.

De prijs werd in Montfoort uitgereikt door de voorzitter van het Genootschap, Jan van Wijk, die met name de campagne ‘Red Zwarte Piet 2015‘ hoog prees vanwege de grote inzet voor het behoud van het Sinterklaasfeest inclusief Zwarte Piet.

Het Sint Nicolaas Genootschap Nederland vertegenwoordigt een groot aantal Nederlanders die op de één of andere wijze betrokken zijn bij sinterklaasvieringen en -festiviteiten in het hele land. Zij zitten er natuurlijk niet op te wachten dat dit prachtige kinderfeest hun wordt afgepakt!

De vertegenwoordigers van Cultuur onder Vuur voelden zich erg gesteund door het grote applaus dat hun ten deel viel. De prijs is een aanmoediging om, met de steun van vele Nederlanders, te blijven strijden tegen de afbraak van onze Nederlandse cultuur en tradities.

 

HugoPrijs

Hugo Bos neemt de prijs in ontvangst

 

De Gouden Staf

De Gouden Staf 2015

Vragenlijst over immigratie

Vul nu de onderstaande vragenlijst in, waarvan de resultaten zullen worden aangeboden aan de Nederlandse regering. Zo kunt u uw stem laten horen over een thema waar nu veel discussie over bestaat, maar waarbij de stem van de burger nauwelijks gehoord lijkt te worden. Geef nu een duidelijk signaal af aan het kabinet Rutte!

Boedapest

Asielzoekers bestormen een trein richting Noordwest-Europa

Tien vragen omtrent de huidige immigratiegolf

 

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Komt het einde van Schengen eindelijk in zicht?

Het Schengen-verdrag ligt zwaar onder vuur. Dit verdrag, waarin het Europese open-grenzenbeleid is vastgelegd, leidt al sinds het begin van de immigratiecrisis tot grote problemen.

Het bepaalt immers dat mensen binnen Europa zonder paspoortcontrole de grens over kunnen. Dit maakt het onmogelijk om immigranten bij de grens van je land effectief tegen te houden om te checken om wat voor iemand het eigenlijk gaat. Wie eenmaal de Europese Unie binnen is, kan doorlopen tot in Duitsland of Nederland. Dit geldt zowel voor legitieme vluchtelingen als voor terroristen.

De landen langs de zogeheten ‘Balkanroute’, waar grote aantallen immigranten langstrekken richting West-Europa, dreigen nu hun grenzen alsnog dicht te gooien. Zij hebben er genoeg van dat de pogingen vanuit de Europese Unie om de boel onder controle te krijgen, tot niets leiden. De Griekse EU-commissaris Dimitris Avramopoulos verwacht dat als er niet binnen tien dagen iets gebeurt, het hele Europese migratiesysteem waarschijnlijk zal instorten.

Macedonië, dat niet bij de Europese Unie hoort, heeft intussen haar grenzen al gesloten, waardoor 20.000 asielzoekers nu zijn gestrand in Griekenland.

En terwijl Europa in brand staat houden de EU-bureaucraten zich ermee bezig om Nederlandse boeren het verbouwen van lupine te verbieden.

 

EU-vlag

Hoe lang zal deze vlag nog waaien op de Balkan? Foto: Håkan Dahlström / Flickr

Varkensmuts plotseling ongekend populair

De willekeur van de politie die afgelopen zaterdag PEGIDA-leider Edwin Wagensveld oppakte vanwege het dragen van een varkensmuts, heeft tot onverwachte resultaten geleid.

Varkensmutsen gaan nu als warme broodjes over de toonbank en lijken een geuzensymbool te worden voor Nederlanders die tegen ongeremde immigratie willen protesteren.

Bij de PEGIDA-demonstratie morgen in Amsterdam zullen naar verwachting veel demonstranten een varkensmuts dragen.

De aanhouding van Wagensveld werd door juristen aangegrepen om hun zorgen te uiten over de toenemende trend bij de politie om mensen preventief op te pakken.

Dit is juridisch niet zuiver, omdat er nog geen enkele sprake is van een strafbaar feit. Enkel de verwachting dat iets tot ‘onrust’ of ‘oproer’ zou kunnen leiden, wordt al als voldoende reden gezien om iemand mee te nemen.

Het opzetten van een varkensmuts is blijkbaar al genoeg.

Dit wordt mogelijk gemaakt door burgemeesters die bij het minste of geringste al een noodverordening instellen. Bijvoorbeeld enkel omdat er een demonstratie plaatsvind. De politie ziet zich dan gelegitimeerd om extra hard op te treden. Ook tegen vreedzame demonstranten.

In januari lazen wij al hoe Mark Jongeneel bezoek van de politie kreeg, omdat hij onwelgevallige Twitterberichten de wereld in had gezonden.

Nederland ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een politiestaat. Een ontwikkeling om scherp in de gaten te houden.

 

Varkensmuts

Varkensmuts, foto: James Lee / Flickr

NOS houdt enquête over asielzoekers

De NOS heeft gisteren een oproep de deur uitgedaan waarin u gevraagd wordt uw mening te geven over de opvang van asielzoekers.

Ze willen bij de NOS namelijk graag weten wat de mensen in het land eigenlijk vinden van deze problematiek.

Wij van Cultuur onder Vuur stellen voor om massaal aan deze oproep gehoor te geven.

Klik HIER om de enquête in te vullen en laat uw stem te laten horen bij de NOS!

 

NOS-enquête

Adé Jansen geïnterviewd over aangifte tegen agressieve anti-PEGIDA-demonstranten

Adé Jansen is geïnterviewd door het Nijmeegse medium ‘Zekerwel’.

Zoals wij eerder berichtten, heeft hij aangifte gedaan tegen anti-PEGIDA-demonstranten die hem op 6 februari in Amsterdam hebben bedreigd. Ook deed hij aangifte tegen een aantal politici van GroenLinks en de SP, wegens aanzetten tot haat.

Bekijk hieronder de video.