Komt het einde van Schengen eindelijk in zicht?

Het Schengen-verdrag ligt zwaar onder vuur. Dit verdrag, waarin het Europese open-grenzenbeleid is vastgelegd, leidt al sinds het begin van de immigratiecrisis tot grote problemen.

Het bepaalt immers dat mensen binnen Europa zonder paspoortcontrole de grens over kunnen. Dit maakt het onmogelijk om immigranten bij de grens van je land effectief tegen te houden om te checken om wat voor iemand het eigenlijk gaat. Wie eenmaal de Europese Unie binnen is, kan doorlopen tot in Duitsland of Nederland. Dit geldt zowel voor legitieme vluchtelingen als voor terroristen.

De landen langs de zogeheten ‘Balkanroute’, waar grote aantallen immigranten langstrekken richting West-Europa, dreigen nu hun grenzen alsnog dicht te gooien. Zij hebben er genoeg van dat de pogingen vanuit de Europese Unie om de boel onder controle te krijgen, tot niets leiden. De Griekse EU-commissaris Dimitris Avramopoulos verwacht dat als er niet binnen tien dagen iets gebeurt, het hele Europese migratiesysteem waarschijnlijk zal instorten.

Macedonië, dat niet bij de Europese Unie hoort, heeft intussen haar grenzen al gesloten, waardoor 20.000 asielzoekers nu zijn gestrand in Griekenland.

En terwijl Europa in brand staat houden de EU-bureaucraten zich ermee bezig om Nederlandse boeren het verbouwen van lupine te verbieden.

 

EU-vlag

Hoe lang zal deze vlag nog waaien op de Balkan? Foto: Håkan Dahlström / Flickr

Varkensmuts plotseling ongekend populair

De willekeur van de politie die afgelopen zaterdag PEGIDA-leider Edwin Wagensveld oppakte vanwege het dragen van een varkensmuts, heeft tot onverwachte resultaten geleid.

Varkensmutsen gaan nu als warme broodjes over de toonbank en lijken een geuzensymbool te worden voor Nederlanders die tegen ongeremde immigratie willen protesteren.

Bij de PEGIDA-demonstratie morgen in Amsterdam zullen naar verwachting veel demonstranten een varkensmuts dragen.

De aanhouding van Wagensveld werd door juristen aangegrepen om hun zorgen te uiten over de toenemende trend bij de politie om mensen preventief op te pakken.

Dit is juridisch niet zuiver, omdat er nog geen enkele sprake is van een strafbaar feit. Enkel de verwachting dat iets tot ‘onrust’ of ‘oproer’ zou kunnen leiden, wordt al als voldoende reden gezien om iemand mee te nemen.

Het opzetten van een varkensmuts is blijkbaar al genoeg.

Dit wordt mogelijk gemaakt door burgemeesters die bij het minste of geringste al een noodverordening instellen. Bijvoorbeeld enkel omdat er een demonstratie plaatsvind. De politie ziet zich dan gelegitimeerd om extra hard op te treden. Ook tegen vreedzame demonstranten.

In januari lazen wij al hoe Mark Jongeneel bezoek van de politie kreeg, omdat hij onwelgevallige Twitterberichten de wereld in had gezonden.

Nederland ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een politiestaat. Een ontwikkeling om scherp in de gaten te houden.

 

Varkensmuts

Varkensmuts, foto: James Lee / Flickr

NOS houdt enquête over asielzoekers

De NOS heeft gisteren een oproep de deur uitgedaan waarin u gevraagd wordt uw mening te geven over de opvang van asielzoekers.

Ze willen bij de NOS namelijk graag weten wat de mensen in het land eigenlijk vinden van deze problematiek.

Wij van Cultuur onder Vuur stellen voor om massaal aan deze oproep gehoor te geven.

Klik HIER om de enquête in te vullen en laat uw stem te laten horen bij de NOS!

 

NOS-enquête

Adé Jansen geïnterviewd over aangifte tegen agressieve anti-PEGIDA-demonstranten

Adé Jansen is geïnterviewd door het Nijmeegse medium ‘Zekerwel’.

Zoals wij eerder berichtten, heeft hij aangifte gedaan tegen anti-PEGIDA-demonstranten die hem op 6 februari in Amsterdam hebben bedreigd. Ook deed hij aangifte tegen een aantal politici van GroenLinks en de SP, wegens aanzetten tot haat.

Bekijk hieronder de video.

NOS-berichtgeving over PEGIDA Amsterdam niet neutraal

De NOS berichtte over een ‘onrustig verlopen PEGIDA-demonstratie’ in Amsterdam afgelopen zaterdag.

Wat opvalt is dat de verslaggeving wel érg neutraal klinkt. “Er werd over en weer geduwd en getrokken”, schrijft de NOS. Hiermee wordt gesuggereerd dat het geweld van beide kanten kwam. Hoewel, helemaal verdoezelen kunnen ze het niet: “De meeste arrestanten kwamen voor de tegendemonstratie.”

De mate waarin het geweld van de kant van de tegendemonstranten van de linksextreme organisatie AFA/’Antifa’ kwam, valt hier echter niet uit op te maken. Van diverse aanwezigen hebben wij gehoord dat de tegendemonstranten zich buitengewoon agressief hebben gedragen tegenover PEGIDA-betogers die enkel vreedzaam hun mening probeerden te uiten.

Voor wie er nog niet eerder van gehoord had: PEGIDA is een uit Duitsland overgewaaid fenomeen, waarbij mensen protestmarsen organiseren tegen de grote hoeveelheid immigranten die Europa op dit moment over zich heen krijgt. De organisatie hecht eraan dat er vreedzaam gedemonstreerd wordt, om zo een des te krachtiger boodschap af te geven aan publiek en politiek.

Aan de kant van de tegenstanders hecht men hier blijkbaar minder aan. Vertegenwoordigers van de linkse partijen SP en GroenLinks hebben hun aanhang met opruiende speeches opgestookt. Van de kant van Groenlinks zou onder meer gezegd zijn: “‘We moeten ze bevechten! We moeten ze bevechten!”

Dit terwijl opmerkelijk genoeg de tegendemonstratie op dat moment slecht enkele honderden meters van die van PEGIDA verwijderd was. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is een raadsel. Het is ongelooflijk dat de gemeente heeft toegestaan om de twee kampen, bij zo’n gevoelig onderwerp, zo dicht bij elkaar te laten demonstreren. Uiteraard hielden de tegendemonstranten zich ook niet aan de afspraak om afstand te bewaren en zetten zij de aanval in.

De confrontatie vond plaats bij de Stopera, waar volgens afspraak de demonstratie van PEGIDA gaande was. Hieruit blijkt duidelijk dat de agressie van de kant van de tegenstanders kwam. Een deel van hen heeft de toegewezen plaats verlaten om actief ruzie te zoeken met de PEGIDA-demonstranten.

Hoewel de NOS dit feitelijk wel vermeld, wordt er totaal niet de nadruk op gelegd. In plaats van “Aanhoudingen bij onrustig verlopen Pegida-demonstratie” had de kop moeten zijn: “PEGIDA-demonstranten belaagd door intolerante ‘antifascisten’ “.

Want het is toch opmerkelijk dat een vreedzaam protest van burgers die zich zorgen maken over de toekomst van hun land op deze wijze onmogelijk wordt gemaakt. Er zijn blijkbaar mensen in dit land die het niet kunnen laten om geweld te gebruiken tegenover andersdenkenden. En laat dit nu net de mensen zijn die zich ‘antifascisten’ noemen…

Update 11-02 19:46: Van iemand die bij de PEGIDA-demonstratie aanwezig is geweest kregen wij zojuist het bericht binnen dat er van de kant van PEGIDA zaterdag helemaal niemand gearresteerd is. Dus niet de meeste, maar álle demonstranten kwamen voor de tegendemonstratie. Is dit bewuste misleiding van de NOS, of hebben ze zich niet goed laten informeren? Hoe dan ook een grote misser.

Update 12-02 10:36: Nijmegenaar Adé Jansen heeft aangifte gedaan tegen een tweetal tegendemonstranten en tevens tegen twee politici die bij het protest opruiende uitlatingen hebben gedaan.

Anti-PEGIDA

De tegendemonstratie voordat deze ontspoorde, foto: Andrew Black / Flickr

Europees leger een stap dichterbij?

De Telegraaf berichtte gisteren over het plan van EU-ministers om soldaten naar Macedonië te sturen en daar de EU-grens dicht te gooien. Dit omdat het bewaken van alle Griekse eilandjes onbegonnen werk is.

Op zich een mooi idee.

Klein detail is dat Macedonië helemaal geen EU-land is. Daarnaast moeten we, zoals altijd, goed tussen de regels door lezen. Wat staat hier eigenlijk? Er moeten soldaten naar de Macedonisch-Griekse grens worden gestuurd. Wat er niet staat is wiens soldaten dit moeten zijn.

Het ligt voor de hand dat wederom een Europese crisis wordt aangegrepen om een Europese superstaat naderbij te brengen. Een Europees leger, of een samenwerking die een opstapje vormt naar een Europees leger, moet de Europese grenzen gaan bewaken.

Het is natuurlijk goed als de grenzen worden bewaakt, hoewel we ons kunnen afvragen of de soldaten geen opdracht zullen krijgen om de vluchtelingen na registratie gewoon door te laten. Maar als dit op zichzelf goede idee als excuus wordt gebruikt om een EU-legermacht te vormen, zijn we van de regen in de drup beland.

Vergeet niet: zo’n legermacht kan later ook erg handig worden ingezet, mochten er in Europa eens opstanden uitbreken tegen het eurocratisch beleid. Bovendien vormt een centraal geleid EU-leger natuurlijk een enorme bedreiging voor de soevereiniteit van de lidstaten.

Alsof dit alles nog niet erg genoeg is, heeft onze minister Koenders ook nog gezegd dat er snel een Europees-Turks akkoord moet worden gesloten over de opvang van vluchtelingen in Turkije. Waarmee ook het EU-lidmaatschap van Turkije weer een stap dichterbij komt…

 

Bert Koenders

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, foto: Roel Wijnants / Flickr

Frans Timmermans geeft toe: meer dan de helft van immigranten geen vluchteling

Frans Timmermans heeft in een interview met de NOS toegegeven dat meer dan de helft van de immigranten die nu naar Europa komen, geen echte vluchtelingen zijn. Zeker zestig procent komt hierheen om economische redenen. Zij komen bijvoorbeeld uit Marokko of Tunesië, of andere landen waar geen oorlog is.

Timmermans pleit er zelfs voor dat deze mensen niet meer tot Europa worden toegelaten. “Om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden, moet je die mensen zo snel mogelijk uitzetten.”

Het is bijna wonderbaarlijk om zo’n geluid van een EU-politicus te horen. Daarom moet er kritisch worden gekeken naar wat de achterliggende motieven zouden kunnen zijn.

  1. Timmermans zegt dit uitdrukkelijk “om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden”. Hij voelt aan dat de bevolking het niet meer zal pikken als er een oneindig aantal vluchtelingen over de grens dreigt te komen. Daarom stelt hij voor een deel terug te sturen, maar de rest is alsnog van harte welkom. Veertig procent van vele honderdduizenden is echter nog steeds een heel groot aantal.
  2. Het getal ‘zestig procent’ is afkomstig van het ‘Europese grensbewakingsagentschap Frontex’. Het is natuurlijk maar de vraag of dit getal klopt. Hoe heeft men dit onderzocht? Heeft Frontex de immigranten allemaal een enquête in laten vullen? Het is niet ondenkbaar dat het eigenlijke getal ‘economische vluchtelingen’ nog veel hoger ligt. Maar als we zeggen dat er veertig procent ‘echte vluchtelingen’ bij zitten, dan moeten we die toch minstens binnenlaten…
  3. Wat zou de oplossing zijn waar Frans Timmermans aan denkt als hij dit probleem benoemt? Voor de hand ligt dat het ‘Europese grensbewakingsagentschap Frontex’ meer mankracht en meer bevoegdheden moet krijgen. Het moet een EU-grensbewaking worden die onafhankelijk van de lidstaten opereert. Een stap op weg dus naar een Europese superstaat…

 

Frans Timmermans

Frans Timmermans, Vicepresident van de Europese Commissie, foto: European Parliament / Flickr

Petitie over Sinterklaasjournaal aangeboden aan de NTR

Eind 2015 heeft Cultuur onder Vuur een petitie gericht aan Paul Römer, de directeur van de omroep NTR die het Sinterklaasjournaal produceert.

Op 22 december hebben wij de ruim 4.300 ondertekende petities aangeboden aan mevrouw W. de Boer-Leijsma, hoofd Marketing & Communicatie, die deze namens directeur Paul Römer in ontvangst nam.

Tijdens de ontmoeting is er gesproken over de ontwikkelingen in het Sinterklaasjournaal de afgelopen jaren, waarbij wij uiteraard benadrukt hebben dat we de roetveegpieten en andere alternatieve Pieten het liefst zo snel mogelijk helemaal zien verdwijnen!

Het afgelopen jaar eindigde de serie uiteindelijk met vooral Zwarte Pieten, dus dat was al een stap in de goede richting! We hebben erop aangedrongen dat deze koers ook in de toekomst wordt doorgetrokken.

De NTR is naar aanleiding van de petitie met de volgende stellingname gekomen:

Statement NTR inzake discussie Zwarte Piet
De NTR volgt de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet op de voet. Wij zijn ons bewust van de rol van Het Sinterklaasjournaal in de beleving van het Sinterklaasfeest in Nederland. Deze rol zien wij in het licht van de publieke taak van de NTR als onafhankelijke omroep, om maatschappelijke ontwikkelingen in onze programma’s te weerspiegelen; niet om ze te sturen of om er standpunten over in te nemen. Juist om deze rol op zorgvuldige wijze te vervullen, zijn wij geen actieve deelnemer in de discussie over Zwarte Piet.
De gevolgen die de discussie heeft voor de traditie en beleving van het Sinterklaasfeest in de samenleving zullen ook hun weerslag vinden in onze programma’s.

Conclusie: als wij als vrienden van Zwarte Piet er voor zorgen dat we de maatschappelijke discussie winnen, zal het Sinterklaasjournaal ons volgen!

Een betere aansporing kunnen we ons niet wensen.

 

NTR

Hugo Bos biedt de petities aan aan mevrouw De Boer-Leijsma van de NTR

 

Hieronder de tekst van de petitie:

PETITIE SINTERKLAASJOURNAAL

Geachte heer Römer,

Het is mij ter ore gekomen dat de NTR, waar u het hoofd van bent, vorig jaar het bekende Sinterklaasjournaal heeft aangepast.

En het bleef niet bij wat roetvegen of iets dergelijks, maar het hele traditionele beeld van Sint en Piet ging op de schop, en hoe! Clownpieten, witte Pieten, een seniele Sinterklaas en als klap op de vuurpijl een zwarte Sinterklaas.

Ik teken protest aan tegen deze poging van het Sinterklaasjournaal om niet-zwarte Pieten op te dringen aan een meerderheid van Nederlanders die dit niet wil en onze kinderen hiermee te indoctrineren.

Ik roep u op om de Nederlandse traditie van Sinterklaas en zijn trouwe knecht Zwarte Piet in ere te houden, en niet toe te geven aan de eisen van een radicale minderheid die ten onrechte meent dat Zwarte Piet racistisch is.

Laat niet toe dat het Sinterklaasjournaal dit jaar opnieuw gebruikt wordt om de sloopkogel door onze traditie te halen. Wij willen onze traditionele Zwarte Piet terug. Red Zwarte Piet en de overgrote meerderheid van de Nederlanders zal achter u staan!

Hoogachtend,

De ondertekenaar

 

Massa-immigratie: recente ontwikkelingen

Boedapest

Vluchtelingen bestormen een trein in Boedapest om een plaats te bemachtigen op een trein richting Duitsland

Aanranding door asielzoekers, mishandeling van christelijke vluchtelingen door islamitische vluchtelingen in asielzoekerscentra, gevechten tussen verschillende groepen asielzoekers onderling… En dan afgelopen maand de aanslagen in Parijs. Het houdt niet op. Sinds het verschijnen van De mythe van het multiculturalisme is er veel gebeurd. De massale immigratie naar Europa lijkt nu pas werkelijk op gang gekomen.

Honderdduizenden mensen kwamen reeds en vele honderdduizenden worden nog verwacht. Europa wordt onder de voet gelopen. Met name Duitsland moet het ontgelden. Maar ook Nederland ontloopt zijn portie niet. Onze politici laten het gebeuren.

Natuurlijk is het goed om oorlogsslachtoffers waar mogelijk te helpen. Maar er zijn grenzen. De grenzen van het mogelijke, maar ook de grenzen van ons land.

Deze laatste zijn echter door de Europese Unie – met instemming van onze politici – opgeheven. Daarom kan nu iedereen die in Griekenland binnenkomt, ongestoord ook Nederland binnenwandelen. En de Grieken houden niemand tegen.

We zijn dus totaal overgeleverd aan de elementen. Iedereen wordt binnengelaten en dan pas vragen we ons af wat we eigenlijk met al die mensen moeten.

Laten we vooropstellen: iemand die een oorlogssituatie is ontvlucht, verdient hulp. Maar hoeveel mensen kunnen we helpen, en op welke manier? Moet die hulp tijdelijk zijn, of geven we alle nieuwkomers vroeger of later een Nederlands paspoort? Het ziet er naar uit dat onze politici van plan de asielzoekers hier gewoon te laten blijven, ongeacht de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

En ook al zou men vluchtelingen uit landen waar het over een paar jaar misschien weer veilig is terug willen sturen, dan is daar praktisch geen beginnen aan. Het Nederlandse volk wordt zo voor voldongen feiten gesteld: die mensen zijn hier nu eenmaal, wen er maar aan.

En op de lange termijn is de schade nog veel groter dan de tijdelijke ongemakken die we nu beleven rond asielzoekerscentra. Onze cultuur wordt langzaam afgebroken door de toenemende verdunning van de autochtone bevolking met mensen met een andere cultuur.

Zoals in De mythe van het multiculturalisme beschreven werd, is immigratie niet per se slecht. Een bepaalde hoeveelheid immigratie kan worden opgevangen door een vitale cultuur, zodat mensen daadwerkelijk ‘integreren’. Maar nu alle sluizen zijn opengezet, lijkt hier weinig hoop op. En dan hebben we het nog niet gehad over het bijzonder zorgwekkende feit dat de meeste immigranten weldoorvoede jonge mannen lijken te zijn, met opmerkelijk veel geld op zak. Waar zijn hun vrouwen en kinderen? Komen die later ook nog? En hoeveel van deze strijdbare jonge mannen zijn gerekruteerd of zullen zich laten rekruteren door IS, als deze terroristische organisatie zich verder naar Europa uit wil spreiden? Was Parijs nog maar een voorproefje…?

Des te belangrijker is het om als Nederlanders onze eigen cultuur niet overboord te gooien. Dit betekent niet dat we geen döner kebab mogen eten, maar wel dat we goed op elkaar moeten letten en de gemeenschapsbanden niet mogen laten verslappen. En dat we onze tradities niet in de uitverkoop mogen laten zetten door ideologisch verblinde politici.

Tradities binden een gemeenschap samen, en dat is juist wat we op dit moment het hardste nodig hebben. Want verdeeldheid is de natuurlijke uitkomst van het proces van massa-immigratie dat nu aan de gang is. Angela Merkel heeft al gezegd dat ze een ‘ander Duits volk’ wil en ook wij hebben bestuurders die zo denken. Dit mogen we niet laten gebeuren. Samen staan we sterk, is onze lijfspreuk, en niet voor niets!

 

Honderdduizenden immigranten zijn de afgelopen maanden per boot de Middelandse Zee overgestoken naar Europa

De mythe van het multiculturalisme

Begin 2015 heeft u wellicht het boekje De mythe van het multiculturalisme, vijftien vragen en antwoorden over massa-immigratie ontvangen. Met uw steun zijn al duizenden exemplaren verspreid. Het boekje kon niet beter getimed zijn. Het werd namelijk uitgegeven vlak voordat de grote migratiecrisis losbarstte dit jaar.

Het boekje behandelt verschillende vragen over massa-immigratie, zoals “Hoe is de massa-immigratie naar Nederland op gang gekomen?” en “Wat moeten we beginnen nu er zoveel immigranten zijn?”. Dit zijn dringende vragen, waarop dit boekje u een antwoord probeert te geven. Ook komt de ideologie achter het multiculturalisme aan bod.

Een groot probleem waar terecht aandacht aan wordt gewijd is de uitholling van onze eigen identiteit. Een belangrijke reden dat de integratie mislukt is, is dat wij een deel van onze eigen identiteit kwijt zijn geraakt. Met de ontkerkelijking en de culturele revolutie van de jaren zestig zijn er veel Nederlandse tradities verdwenen en is een cultureel besef van eigenheid verloren gegaan. Elke waardering voor de Nederlandse cultuur en kritiek op de massa-immigratie die haar bedreigt, wordt door de politiek-correcte ‘elite’ als populistisch en extreemrechts weggezet.

Deze ‘oikofobie’, angst voor het eigene, vindt alles wat met nationale identiteit te maken heeft vreselijk. Zulk cultuurrelativisme is een belangrijke reden dat in ons eigen land minderheden over ons heen kunnen lopen. In een land als Polen heeft men weinig problemen met bijvoorbeeld islamitische minderheden. Dit komt omdat in Polen de Poolse cultuur en identiteit duidelijk dominant zijn en de boventoon voeren. Minderheden passen zich daaraan automatisch aan. Natuurlijk helpt het ook dat men in Polen geen uitkeringsstelsel heeft dat immigranten gouden bergen in het vooruitzicht stelt.

Hoe anders is dat in West-Europese landen, waaronder Nederland, waar ‘kerstmarkt’ wordt veranderd in ‘wintermarkt’, kerstbomen worden weggehaald uit publieke ruimten en meer van dat soort zaken. Allemaal om islamitische minderheden niet op de tenen te trappen. Uiteraard zien die dit juist als een teken van zwakte. Wat het natuurlijk ook is.

Het multiculturalismeboekje geeft dan ook aan: de eerste stap op weg naar een oplossing voor de problematiek rond de massa-immigratie en allochtone minderheden is het opnieuw waarderen van de eigen cultuur en identiteit. Dit betekent ook het erkennen van de christelijke wortels van onze beschaving en ons hier niet voor schamen.

Dit is precies één van de doeleinden van Cultuur onder Vuur, waar bijvoorbeeld de pas uitgegeven Nederlandse Cultuurkalender aan bijdraagt. Samen met u willen we ook in de toekomst onze Nederlandse culturele identiteit blijven verdedigen. Alleen zo zullen dat wat ons dierbaar is kunnen behouden.

De mythe van het multiculturalisme, vijftien vragen en antwoorden over massa-immigratie is gratis online te bestellen op deze pagina.

De strijd om Zwarte Piet

Hoewel er al langer steeds meer druk op Zwarte Piet werd uitgeoefend door een kleine minderheid, begonnen de pogingen om Zwarte Piet te laten verdwijnen in 2014 resultaten te boeken.

Nadat in 2013 de eis om de intocht in Amsterdam niet door te laten gaan nog werd afgewezen, verschenen er in 2014 al roetveegpieten ten tonele, en maakte de publieke omroep gehakt van het traditionele beeld van Sint en Piet met hun verbasterde Sinterklaasjournaal. En dit was nog maar het begin.

Zo kon het natuurlijk niet langer. De actie Red Zwarte Piet! werd in het leven geroepen door Hugo Bos en Michiel Hemminga. De actie bestond aanvankelijk uit een enkele petitie, bedoeld om de burgemeester van Amsterdam op te roepen de traditionele Zwarte Piet bij de intocht te behouden.

Hiervoor werden binnen korte tijd 200.000 handtekeningen opgehaald, voornamelijk op papier. Een overweldigend aantal waar compleet niet op gerekend was. Alle zeilen werden bijgezet en alle hens aan dek geroepen, voornamelijk in de vorm van extra vrijwilligers, om alle handtekeningen te verwerken en op tijd af te leveren.

De steun van vele donateurs zoals u maakte het mogelijk om enorme aantallen petities te verspreiden, en als er meer tijd en geld was geweest, waren er waarschijnlijk nog veel meer handtekeningen opgehaald.

 

Eberhard van der Laan

200.000 Handtekeningen werden afgeleverd bij burgemeester
Eberhard van der Laan

 

Dat Zwarte Piet als thema zoveel reacties zou opleveren had niemand verwacht. Zo’n resultaat geeft aan dat dit enorm leeft onder het Nederlandse volk. En aangezien de tegenstanders niet stilzitten werd dus het besluit genomen om de actie voort te zetten. Red Zwarte Piet 2014 werd zo Red Zwarte Piet 2015. Diverse nieuwe acties werden op touw gezet.

Drie speerpunten in de verdediging van Zwarte Piet werden geselecteerd: de houding van de minister-president en de regering, het gekaapte Sinterklaasjournaal en de beslissing van de scholen in Den Haag en Utrecht om Zwarte Piet te schrappen uit de sinterklaasvieringen op school.

Drie petities om deze zaken aan te pakken werden gedurende 2015 opgezet, met steun van trouwe donateurs die dit alles mogelijk maakten. Daarnaast werden er vele duizenden briefkaarten gestuurd aan het intochtcomité van Meppel en aan minister Asscher die zich tegen Zwarte Piet had uitgesproken.

Ook werd er op andere wijzen deelgenomen aan het publieke debat. Hugo Bos en Michiel Hemminga verdedigden Zwarte Piet tijdens een debatavond met Jerry Afriyie, de voorzitter van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Ook zijn ze bij Ministerie van Sociale Zaken langsgegaan om het daar op te nemen voor onze kindervriend en om een tegenwicht te bieden aan het betoog van de piethaters, die al diverse malen op het ministerie werden uitgenodigd om hun verhaal te doen. Het ministerie zal ongetwijfeld gaan proberen om ons tot een compromis te verleiden, maar daar zullen wij niet voor door de knieën gaan. Zwarte Piet blijft zwart!

Zwarte Piet is de eerste linie in de aanval op onze Nederlandse cultuur en tradities, en daarom is het van het uiterste belang dat hij verdedigd wordt. Zodra de positie van Zwarte Piet is veiliggesteld, wordt het moeilijker voor tegenstanders om andere elementen van onze cultuur te vernielen. Met de gulle steun van donateurs zal de actie Red Zwarte Piet ook in de toekomst voortgezet en uitgebreid kunnen worden. Met alle petities en acties samen kan de publieke opinie beïnvloed worden en kan er een effectieve vuist worden gemaakt voor het behoud van Zwarte Piet.


advertentie2

Donateursbijeenkomsten

Op verscheidene data in de maanden juni en juli waren er bijeenkomsten voor donateurs in Amersfoort, Roermond en Zwolle. Het doel was om gelijkgestemden te ontmoeten en om de mensen achter de acties persoonlijk te leren kennen. Ook werden de aanwezigen geïnformeerd over de acties en de doelen van Stichting Civitas Christiana. Een heel aantal donateurs, uit alle hoeken van Nederland, kwam naar de verschillende zalen.

Na een korte introductie konden de aanwezigen luisteren naar een lezing van de als gastspreker uitgenodigde Thierry Baudet, een bekende opiniemaker en eurocriticus, die vertelde over hoezeer Nederland eigenlijk veranderd is in de afgelopen decennia. Hoe het Nederland van nu verschilt van het Nederland uit onze jeugd. En hoe deze verandering maar al te vaak niet ten goede is geweest. Veel van de aanwezigen waren het hier sterk mee eens.

Wij willen geen wingewest van de EU worden, waarin we constant op eieren moeten lopen om niet politiek incorrect te zijn. Nederland moet zelfstandig land blijven, waar we onze eigen zaken regelen en de vrijheid hebben om onze eigen cultuur en tradities te behouden zoals wij die hebben meegekregen van onze ouders en grootouders.

Hierop volgde een voordracht van Hugo Bos over de doelen en missie van de stichting, de georganiseerde acties (nu samengevoegd onder de vlag van Cultuur onder Vuur) en de plannen voor de toekomst.

De bijeenkomsten waren erg succesvol in het bijeenbrengen van mensen die samen tegen deze afbraak van onze cultuur willen strijden. In de toekomst hopen we nog meer van zulke bijeenkomsten te kunnen organiseren, zodat we samen een sterk front kunnen vormen tegen de vijanden van onze cultuur.

 

DSC00556

Bijeenkomst Roermond, d.d. 30-06-2015