Categorie: Campagne-berichten

Ingezonden: Misplaatst slachtofferschap en historisch onbenul

Van een trouwe ondersteuner van Zwarte Piet kregen wij het onderstaande artikel over Zwarte Piet opgestuurd, waarvoor hartelijk dank! Het betreft een uitstekend stuk schrijven van een geoefende hand, zoveel is duidelijk. Van harte aanbevolen!

Uit onwetendheid wordt de oorsprong van Zwarte Piet gezocht in de karikatuur van een neger, in plaats van in de door Sinterklaas geknechte zwarte duivel die hij historisch is [of, nog verder teruggaand, in een Germaanse en, nóg verder teruggaand, Indo-Europese vruchtbaarheidsbrenger, red.].

Berust Zwarte Piet als aanvalsobject dus op een groteske misvatting, de gehanteerde strijdmethode is al even misplaatst.

Op agressieve en verwijtende wijze zijn beschuldigingen van racisme, discriminatie en negatieve stereotypering geuit tegen Nederlands meest geliefde kinder- en familiefeest. Waarna men vervolgens geveinsd verbaasd is over de heftige tegenreactie, die toch volkomen begrijpelijk is. Na »kinderverkrachter« is de beschuldiging van »racist« zo ongeveer het ergste wat je kan overkomen in Nederland, zeker als je daartoe geen enkele intentie hebt.

Met terugwerkende kracht worden daarmee ook nog eens de dierbare jeugdherinneringen aan de Sinterklaasfeesten van vroeger met ouders en grootouders bezoedeld. De ernst van de beschuldiging verklaart uiteraard ook de reactie van sommige burgemeesters met slappe knieën, angstige winkelketens, enzovoort. Wie wil er nou als racist te boek staan?

Trouwens, wat hij vroeger ook geweest moge zijn, Zwarte Piet heeft zich ondertussen, zwart en al, ontwikkeld tot de meest positieve Nederlander. Lief, leuk, aardig voor kinderen, vrijgevig, slim, behendig, een trouwe helper, enzovoort. Vraag het uw eigen kinderen en kleinkinderen maar. Waren alle negers én blanken maar zo sympathiek. Als hij zich kandidaat zou stellen zou hij moeiteloos de eerste zwarte minister-president kunnen worden. »Zwarte Piet for president!« zou een goede kans maken. Een hele kunst om je door zo’n figuur nog gekwetst te voelen, of dat te beweren in ieder geval.

Molière had het over »de ingebeelde zieke«. Ingebeelde gekwetstheid blijkt dus ook te bestaan. Trouwens, kent iemand één donkergekleurd kind dat na het sinterklaasfeest huilend en gekwetst door de figuur van Zwarte Piet is thuisgekomen?

Zeggen dat je je gekwetst of beledigd voelt is een ieder toegestaan in een democratie. Maar dat geeft er nog geen recht op dat iemand daar rekening mee zou moeten houden. En dat is maar goed ook, want anders zouden degenen met de langste tenen het leven gaan bepalen.

Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan die foto van vorig jaar uit Bonaire, waarop een stoomboot vol met vrolijke, dansende Antilliaanse Zwarte Pieten, die naar het schijnt elkaar jaarlijks verdringen om mee te mogen doen.

De multiculturele samenleving vereist een multiculturele tolerantie, waarbij men elkaars cultuur respecteert. En waarbij men zich daar niet verregaand, negatief en dwingend mee bemoeit. Helaas vragen sommigen nu op cultureel intolerante wijze begrip en tolerantie voor hun eigen cultuur.
De VN-commissie heeft het over »negatieve stereotypen als overblijfsel van de slavernij«. Helaas is men vergeten daar een lijstje met de bedoelde stereotypen bij te doen. Niet helemaal toevallig, want die zijn er namelijk niet. Dat diezelfde VN-commissie dan om een overheidsingrijpen vraagt, geeft aan dat men niet alleen van Zwarte Piet weinig weet, maar dat men ook van de democratische spelregels en vrijheidsrechten geen kaas heeft gegeten.

Het Sinterklaasfeest is een toneelstukje door volwassenen voor kinderen, met de daarbij horende rolverdeling, kleding en schmink. De rol van Zwarte Piet is op geen enkele wijze kenmerkend voor een hele donkergekleurde bevolkingsgroep. Niemand zegt dat, niemand bedoelt dat en geen goedwillende begrijpt dat. Het stereotype van Zwarte Piet is het stereotype van de figuur van Zwarte Piet, en van niemand anders. Net zo min als uiterlijk en gedrag van Sinterklaas typerend zouden zijn voor 65-plussers. Of dat blanke Nederlanders zich gekwetst zouden moeten gaan voelen door de figuur van de witte clown met de rode neus.

Even een vraagje aan de Zwarte-Piet-tegenstanders. Hoe groot is eigenlijk de kwalijke invloed van Zwarte Piet op het racisme in Nederland? Heel groot, zeer beperkt of is er eigenlijk helemaal geen kwalijke invloed? En is die invloed er het hele jaar door of alleen tegen december? Graag wel met wat voorbeelden graag. Laten we dat anders maar eens wetenschappelijk aanpakken en met een onderzoek het niveau van het racisme in Zwarte-Piet-landen als Nederland en België vergelijken met dat in Kerstman-landen. Ik heb al een vermoeden van de uitkomst. En zou het per direct opheffen van Zwarte Piet een duidelijke, direct waarneembare verbetering in de positie van de gekleurde bevolking betekenen, zoals betere kansen op de arbeidsmarkt, enzovoort, enzovoort?

Of hebben we te maken met misplaatst slachtofferschap bij een klein deel van de gekleurde bevolking, in de media uiteraard ondersteund door iedere BN’er die graag zijn politieke correctheid wil etaleren. Misplaatst slachtofferschap omdat men een politiek punt wil maken. Als we het welwillend bekijken, is het aandacht vragen voor het slavernijverleden. Als we het iets minder welwillend bekijken, is het Nederland zijn vermeende racistische verleden inpeperen met, wie weet, de bijbehorende Wiedergutmachung. Nederland is blijkbaar behept met een erfzonde en de huidige Nederlanders moeten daar voor boeten en als het even kan betalen.

Wat de achterliggende motivatie ook moge zijn, het gekozen doel en de gekozen methode zijn volstrekt misplaatst en contraproductief. Het voorlopige resultaat is het verzieken en politiseren van een onschuldig kinderfeest, het stimuleren van vijandige gevoelens tussen bevolkingsgroepen en het aanwakkeren van latent wederzijds racisme.

Petitie aan minister Bussemaker van Onderwijs

Deze actie is afgelopen, de petitie tekenen is niet meer mogelijk.

Onze zogenaamde “onderwijspolitici” voeren in de scholen een ware oorlog tegen onze cultuur en onze tradities:

Zwarte Piet werd al van scholen geschopt om maar geen aanstoot te geven, en nu is men bezig het hele onderwijs zo ‘neutraal’ mogelijk te maken.

Terwijl ouders hun kinderen nietsvermoedend naar school sturen wordt deze zogenaamde ‘neutraliteit’ gebruikt om onze kinderen net zo lang te bewerken tot ze zich schamen voor hun eigen cultuur en geschiedenis.

In feite voert deze politiek ertoe, dat minderheden onze cultuur en onze traditie steeds meer minachten en zelfs haten!

Moslimkinderen die juichen in de klas na de aanslagen in Brussel. Tijdens een minuut stilte wordt er Allahu Akbar geroepen.

In Amsterdam wordt er op sommige scholen niet meer over de holocaust gesproken, omdat islamitische leerlingen dan boos worden.

En wat is het antwoord? Het onderwijs moet zo min mogelijk aanstoot geven aan minderheden.

Zwarte Piet is racistisch, Michiel de Ruyter wordt Michiel de Rover en onze voorouders deden niets anders dan grijnzend slaven verhandelen.

Kortom, onze cultuur en ons erfgoed is alleen maar iets om je voor te schamenOnze geschiedenis wordt een grauwe opsomming van wandaden en misdaden.

Hier moeten we iets tegen doen! Teken daarom de onderstaande petitie aan minister van onderwijs Bussemaker en laat uw stem horen!

OND_Schoolbord

Petitie tegen de afbraak van de Nederlandse cultuur in het onderwijs

Uwe Excellentie,

Onlangs is er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het rapport “2 Werelden, 2 Werkelijkheden” uitgekomen over de groeiende culturele spanningen onder leerlingen.

Nu maakt het huidige onderwijssysteem in Nederland een knieval voor minderheden.

Zo wordt op sommige scholen in Amsterdam al niet meer over de holocaust gesproken, omdat islamitische leerlingen dan boos worden.

Deze manier van omgaan met de problemen maakt de polarisatie en spanningen alleen maar erger.

In plaats van onze Nederlandse identiteit als uitgangspunt te nemen, wordt er alleen maar respect voor andere culturen gepreekt. Voor onze eigen cultuur en geschiedenis moeten we ons echter schamen.

Dit is zelfs vastgelegd in de ‘kerndoelen’ van het onderwijs in Nederland, waarin het uitgangspunt ligt in de “Nederlandse multiculturele samenleving”, in plaats van onze Nederlandse cultuur die geworteld is in de christelijke beschaving. Dit is een groot onrecht.

Alle culturen worden hiermee op één lijn gezet, terwijl het van het grootste belang is dat de kinderen leren dat ze ergens bij horen, dat ze deel uitmaken van onze Nederlandse cultuur.

Rekening houden met minderheden wordt zo gebruikt als excuus voor het indoctrineren van onze kinderen en hen zo te programmeren tot cultuurloze wereldburgers.

Wij vragen u hiertegen op te treden door de kerndoelen van het onderwijs om te vormen van multiculturalistische vaagheden tot een onderwijsplan dat expliciet gericht is op het aankweken van besef van en waardering voor onze eigen Nederlandse cultuur.

Op deze manier kunnen alle kinderen delen in deze cultuur die als norm geldt voor de hele Nederlandse samenleving.

Alleen als onze kinderen een sterk besef hebben van hun eigen culturele identiteit en liefde voor hun vaderland, kunnen zij de fakkel van de Nederlandse cultuur doorgeven aan de volgende generaties.

Hoogachtend,

Gouden Staf voor actie ‘Red Zwarte Piet!’

Op 19 maart 2016 heeft Hugo Bos namens de campagne Cultuur onder Vuur van Stichting Civitas Christiana ‘De Gouden Staf’ in ontvangst genomen. Dit is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Sint Nicolaas Genootschap voor het op bijzondere wijze bijdragen aan het in stand houden of verspreiden van het immateriële erfgoed van Sint Nicolaas.

De prijs werd in Montfoort uitgereikt door de voorzitter van het Genootschap, Jan van Wijk, die met name de campagne ‘Red Zwarte Piet 2015‘ hoog prees vanwege de grote inzet voor het behoud van het Sinterklaasfeest inclusief Zwarte Piet.

Het Sint Nicolaas Genootschap Nederland vertegenwoordigt een groot aantal Nederlanders die op de één of andere wijze betrokken zijn bij sinterklaasvieringen en -festiviteiten in het hele land. Zij zitten er natuurlijk niet op te wachten dat dit prachtige kinderfeest hun wordt afgepakt!

De vertegenwoordigers van Cultuur onder Vuur voelden zich erg gesteund door het grote applaus dat hun ten deel viel. De prijs is een aanmoediging om, met de steun van vele Nederlanders, te blijven strijden tegen de afbraak van onze Nederlandse cultuur en tradities.

 

HugoPrijs

Hugo Bos neemt de prijs in ontvangst

 

De Gouden Staf

De Gouden Staf 2015

Vragenlijst over immigratie

Vul nu de onderstaande vragenlijst in, waarvan de resultaten zullen worden aangeboden aan de Nederlandse regering. Zo kunt u uw stem laten horen over een thema waar nu veel discussie over bestaat, maar waarbij de stem van de burger nauwelijks gehoord lijkt te worden. Geef nu een duidelijk signaal af aan het kabinet Rutte!

Boedapest

Asielzoekers bestormen een trein richting Noordwest-Europa

Tien vragen omtrent de huidige immigratiegolf

 

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Petitie over Sinterklaasjournaal aangeboden aan de NTR

Eind 2015 heeft Cultuur onder Vuur een petitie gericht aan Paul Römer, de directeur van de omroep NTR die het Sinterklaasjournaal produceert.

Op 22 december hebben wij de ruim 4.300 ondertekende petities aangeboden aan mevrouw W. de Boer-Leijsma, hoofd Marketing & Communicatie, die deze namens directeur Paul Römer in ontvangst nam.

Tijdens de ontmoeting is er gesproken over de ontwikkelingen in het Sinterklaasjournaal de afgelopen jaren, waarbij wij uiteraard benadrukt hebben dat we de roetveegpieten en andere alternatieve Pieten het liefst zo snel mogelijk helemaal zien verdwijnen!

Het afgelopen jaar eindigde de serie uiteindelijk met vooral Zwarte Pieten, dus dat was al een stap in de goede richting! We hebben erop aangedrongen dat deze koers ook in de toekomst wordt doorgetrokken.

De NTR is naar aanleiding van de petitie met de volgende stellingname gekomen:

Statement NTR inzake discussie Zwarte Piet
De NTR volgt de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet op de voet. Wij zijn ons bewust van de rol van Het Sinterklaasjournaal in de beleving van het Sinterklaasfeest in Nederland. Deze rol zien wij in het licht van de publieke taak van de NTR als onafhankelijke omroep, om maatschappelijke ontwikkelingen in onze programma’s te weerspiegelen; niet om ze te sturen of om er standpunten over in te nemen. Juist om deze rol op zorgvuldige wijze te vervullen, zijn wij geen actieve deelnemer in de discussie over Zwarte Piet.
De gevolgen die de discussie heeft voor de traditie en beleving van het Sinterklaasfeest in de samenleving zullen ook hun weerslag vinden in onze programma’s.

Conclusie: als wij als vrienden van Zwarte Piet er voor zorgen dat we de maatschappelijke discussie winnen, zal het Sinterklaasjournaal ons volgen!

Een betere aansporing kunnen we ons niet wensen.

 

NTR

Hugo Bos biedt de petities aan aan mevrouw De Boer-Leijsma van de NTR

 

Hieronder de tekst van de petitie:

PETITIE SINTERKLAASJOURNAAL

Geachte heer Römer,

Het is mij ter ore gekomen dat de NTR, waar u het hoofd van bent, vorig jaar het bekende Sinterklaasjournaal heeft aangepast.

En het bleef niet bij wat roetvegen of iets dergelijks, maar het hele traditionele beeld van Sint en Piet ging op de schop, en hoe! Clownpieten, witte Pieten, een seniele Sinterklaas en als klap op de vuurpijl een zwarte Sinterklaas.

Ik teken protest aan tegen deze poging van het Sinterklaasjournaal om niet-zwarte Pieten op te dringen aan een meerderheid van Nederlanders die dit niet wil en onze kinderen hiermee te indoctrineren.

Ik roep u op om de Nederlandse traditie van Sinterklaas en zijn trouwe knecht Zwarte Piet in ere te houden, en niet toe te geven aan de eisen van een radicale minderheid die ten onrechte meent dat Zwarte Piet racistisch is.

Laat niet toe dat het Sinterklaasjournaal dit jaar opnieuw gebruikt wordt om de sloopkogel door onze traditie te halen. Wij willen onze traditionele Zwarte Piet terug. Red Zwarte Piet en de overgrote meerderheid van de Nederlanders zal achter u staan!

Hoogachtend,

De ondertekenaar

 

Massa-immigratie: recente ontwikkelingen

Boedapest

Vluchtelingen bestormen een trein in Boedapest om een plaats te bemachtigen op een trein richting Duitsland

Aanranding door asielzoekers, mishandeling van christelijke vluchtelingen door islamitische vluchtelingen in asielzoekerscentra, gevechten tussen verschillende groepen asielzoekers onderling… En dan afgelopen maand de aanslagen in Parijs. Het houdt niet op. Sinds het verschijnen van De mythe van het multiculturalisme is er veel gebeurd. De massale immigratie naar Europa lijkt nu pas werkelijk op gang gekomen.

Honderdduizenden mensen kwamen reeds en vele honderdduizenden worden nog verwacht. Europa wordt onder de voet gelopen. Met name Duitsland moet het ontgelden. Maar ook Nederland ontloopt zijn portie niet. Onze politici laten het gebeuren.

Natuurlijk is het goed om oorlogsslachtoffers waar mogelijk te helpen. Maar er zijn grenzen. De grenzen van het mogelijke, maar ook de grenzen van ons land.

Deze laatste zijn echter door de Europese Unie – met instemming van onze politici – opgeheven. Daarom kan nu iedereen die in Griekenland binnenkomt, ongestoord ook Nederland binnenwandelen. En de Grieken houden niemand tegen.

We zijn dus totaal overgeleverd aan de elementen. Iedereen wordt binnengelaten en dan pas vragen we ons af wat we eigenlijk met al die mensen moeten.

Laten we vooropstellen: iemand die een oorlogssituatie is ontvlucht, verdient hulp. Maar hoeveel mensen kunnen we helpen, en op welke manier? Moet die hulp tijdelijk zijn, of geven we alle nieuwkomers vroeger of later een Nederlands paspoort? Het ziet er naar uit dat onze politici van plan de asielzoekers hier gewoon te laten blijven, ongeacht de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

En ook al zou men vluchtelingen uit landen waar het over een paar jaar misschien weer veilig is terug willen sturen, dan is daar praktisch geen beginnen aan. Het Nederlandse volk wordt zo voor voldongen feiten gesteld: die mensen zijn hier nu eenmaal, wen er maar aan.

En op de lange termijn is de schade nog veel groter dan de tijdelijke ongemakken die we nu beleven rond asielzoekerscentra. Onze cultuur wordt langzaam afgebroken door de toenemende verdunning van de autochtone bevolking met mensen met een andere cultuur.

Zoals in De mythe van het multiculturalisme beschreven werd, is immigratie niet per se slecht. Een bepaalde hoeveelheid immigratie kan worden opgevangen door een vitale cultuur, zodat mensen daadwerkelijk ‘integreren’. Maar nu alle sluizen zijn opengezet, lijkt hier weinig hoop op. En dan hebben we het nog niet gehad over het bijzonder zorgwekkende feit dat de meeste immigranten weldoorvoede jonge mannen lijken te zijn, met opmerkelijk veel geld op zak. Waar zijn hun vrouwen en kinderen? Komen die later ook nog? En hoeveel van deze strijdbare jonge mannen zijn gerekruteerd of zullen zich laten rekruteren door IS, als deze terroristische organisatie zich verder naar Europa uit wil spreiden? Was Parijs nog maar een voorproefje…?

Des te belangrijker is het om als Nederlanders onze eigen cultuur niet overboord te gooien. Dit betekent niet dat we geen döner kebab mogen eten, maar wel dat we goed op elkaar moeten letten en de gemeenschapsbanden niet mogen laten verslappen. En dat we onze tradities niet in de uitverkoop mogen laten zetten door ideologisch verblinde politici.

Tradities binden een gemeenschap samen, en dat is juist wat we op dit moment het hardste nodig hebben. Want verdeeldheid is de natuurlijke uitkomst van het proces van massa-immigratie dat nu aan de gang is. Angela Merkel heeft al gezegd dat ze een ‘ander Duits volk’ wil en ook wij hebben bestuurders die zo denken. Dit mogen we niet laten gebeuren. Samen staan we sterk, is onze lijfspreuk, en niet voor niets!

 

Honderdduizenden immigranten zijn de afgelopen maanden per boot de Middelandse Zee overgestoken naar Europa

De mythe van het multiculturalisme

Begin 2015 heeft u wellicht het boekje De mythe van het multiculturalisme, vijftien vragen en antwoorden over massa-immigratie ontvangen. Met uw steun zijn al duizenden exemplaren verspreid. Het boekje kon niet beter getimed zijn. Het werd namelijk uitgegeven vlak voordat de grote migratiecrisis losbarstte dit jaar.

Het boekje behandelt verschillende vragen over massa-immigratie, zoals “Hoe is de massa-immigratie naar Nederland op gang gekomen?” en “Wat moeten we beginnen nu er zoveel immigranten zijn?”. Dit zijn dringende vragen, waarop dit boekje u een antwoord probeert te geven. Ook komt de ideologie achter het multiculturalisme aan bod.

Een groot probleem waar terecht aandacht aan wordt gewijd is de uitholling van onze eigen identiteit. Een belangrijke reden dat de integratie mislukt is, is dat wij een deel van onze eigen identiteit kwijt zijn geraakt. Met de ontkerkelijking en de culturele revolutie van de jaren zestig zijn er veel Nederlandse tradities verdwenen en is een cultureel besef van eigenheid verloren gegaan. Elke waardering voor de Nederlandse cultuur en kritiek op de massa-immigratie die haar bedreigt, wordt door de politiek-correcte ‘elite’ als populistisch en extreemrechts weggezet.

Deze ‘oikofobie’, angst voor het eigene, vindt alles wat met nationale identiteit te maken heeft vreselijk. Zulk cultuurrelativisme is een belangrijke reden dat in ons eigen land minderheden over ons heen kunnen lopen. In een land als Polen heeft men weinig problemen met bijvoorbeeld islamitische minderheden. Dit komt omdat in Polen de Poolse cultuur en identiteit duidelijk dominant zijn en de boventoon voeren. Minderheden passen zich daaraan automatisch aan. Natuurlijk helpt het ook dat men in Polen geen uitkeringsstelsel heeft dat immigranten gouden bergen in het vooruitzicht stelt.

Hoe anders is dat in West-Europese landen, waaronder Nederland, waar ‘kerstmarkt’ wordt veranderd in ‘wintermarkt’, kerstbomen worden weggehaald uit publieke ruimten en meer van dat soort zaken. Allemaal om islamitische minderheden niet op de tenen te trappen. Uiteraard zien die dit juist als een teken van zwakte. Wat het natuurlijk ook is.

Het multiculturalismeboekje geeft dan ook aan: de eerste stap op weg naar een oplossing voor de problematiek rond de massa-immigratie en allochtone minderheden is het opnieuw waarderen van de eigen cultuur en identiteit. Dit betekent ook het erkennen van de christelijke wortels van onze beschaving en ons hier niet voor schamen.

Dit is precies één van de doeleinden van Cultuur onder Vuur, waar bijvoorbeeld de pas uitgegeven Nederlandse Cultuurkalender aan bijdraagt. Samen met u willen we ook in de toekomst onze Nederlandse culturele identiteit blijven verdedigen. Alleen zo zullen dat wat ons dierbaar is kunnen behouden.

De mythe van het multiculturalisme, vijftien vragen en antwoorden over massa-immigratie is gratis online te bestellen op deze pagina.

De strijd om Zwarte Piet

Hoewel er al langer steeds meer druk op Zwarte Piet werd uitgeoefend door een kleine minderheid, begonnen de pogingen om Zwarte Piet te laten verdwijnen in 2014 resultaten te boeken.

Nadat in 2013 de eis om de intocht in Amsterdam niet door te laten gaan nog werd afgewezen, verschenen er in 2014 al roetveegpieten ten tonele, en maakte de publieke omroep gehakt van het traditionele beeld van Sint en Piet met hun verbasterde Sinterklaasjournaal. En dit was nog maar het begin.

Zo kon het natuurlijk niet langer. De actie Red Zwarte Piet! werd in het leven geroepen door Hugo Bos en Michiel Hemminga. De actie bestond aanvankelijk uit een enkele petitie, bedoeld om de burgemeester van Amsterdam op te roepen de traditionele Zwarte Piet bij de intocht te behouden.

Hiervoor werden binnen korte tijd 200.000 handtekeningen opgehaald, voornamelijk op papier. Een overweldigend aantal waar compleet niet op gerekend was. Alle zeilen werden bijgezet en alle hens aan dek geroepen, voornamelijk in de vorm van extra vrijwilligers, om alle handtekeningen te verwerken en op tijd af te leveren.

De steun van vele donateurs zoals u maakte het mogelijk om enorme aantallen petities te verspreiden, en als er meer tijd en geld was geweest, waren er waarschijnlijk nog veel meer handtekeningen opgehaald.

 

Eberhard van der Laan

200.000 Handtekeningen werden afgeleverd bij burgemeester
Eberhard van der Laan

 

Dat Zwarte Piet als thema zoveel reacties zou opleveren had niemand verwacht. Zo’n resultaat geeft aan dat dit enorm leeft onder het Nederlandse volk. En aangezien de tegenstanders niet stilzitten werd dus het besluit genomen om de actie voort te zetten. Red Zwarte Piet 2014 werd zo Red Zwarte Piet 2015. Diverse nieuwe acties werden op touw gezet.

Drie speerpunten in de verdediging van Zwarte Piet werden geselecteerd: de houding van de minister-president en de regering, het gekaapte Sinterklaasjournaal en de beslissing van de scholen in Den Haag en Utrecht om Zwarte Piet te schrappen uit de sinterklaasvieringen op school.

Drie petities om deze zaken aan te pakken werden gedurende 2015 opgezet, met steun van trouwe donateurs die dit alles mogelijk maakten. Daarnaast werden er vele duizenden briefkaarten gestuurd aan het intochtcomité van Meppel en aan minister Asscher die zich tegen Zwarte Piet had uitgesproken.

Ook werd er op andere wijzen deelgenomen aan het publieke debat. Hugo Bos en Michiel Hemminga verdedigden Zwarte Piet tijdens een debatavond met Jerry Afriyie, de voorzitter van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Ook zijn ze bij Ministerie van Sociale Zaken langsgegaan om het daar op te nemen voor onze kindervriend en om een tegenwicht te bieden aan het betoog van de piethaters, die al diverse malen op het ministerie werden uitgenodigd om hun verhaal te doen. Het ministerie zal ongetwijfeld gaan proberen om ons tot een compromis te verleiden, maar daar zullen wij niet voor door de knieën gaan. Zwarte Piet blijft zwart!

Zwarte Piet is de eerste linie in de aanval op onze Nederlandse cultuur en tradities, en daarom is het van het uiterste belang dat hij verdedigd wordt. Zodra de positie van Zwarte Piet is veiliggesteld, wordt het moeilijker voor tegenstanders om andere elementen van onze cultuur te vernielen. Met de gulle steun van donateurs zal de actie Red Zwarte Piet ook in de toekomst voortgezet en uitgebreid kunnen worden. Met alle petities en acties samen kan de publieke opinie beïnvloed worden en kan er een effectieve vuist worden gemaakt voor het behoud van Zwarte Piet.


advertentie2

Donateursbijeenkomsten

Op verscheidene data in de maanden juni en juli waren er bijeenkomsten voor donateurs in Amersfoort, Roermond en Zwolle. Het doel was om gelijkgestemden te ontmoeten en om de mensen achter de acties persoonlijk te leren kennen. Ook werden de aanwezigen geïnformeerd over de acties en de doelen van Stichting Civitas Christiana. Een heel aantal donateurs, uit alle hoeken van Nederland, kwam naar de verschillende zalen.

Na een korte introductie konden de aanwezigen luisteren naar een lezing van de als gastspreker uitgenodigde Thierry Baudet, een bekende opiniemaker en eurocriticus, die vertelde over hoezeer Nederland eigenlijk veranderd is in de afgelopen decennia. Hoe het Nederland van nu verschilt van het Nederland uit onze jeugd. En hoe deze verandering maar al te vaak niet ten goede is geweest. Veel van de aanwezigen waren het hier sterk mee eens.

Wij willen geen wingewest van de EU worden, waarin we constant op eieren moeten lopen om niet politiek incorrect te zijn. Nederland moet zelfstandig land blijven, waar we onze eigen zaken regelen en de vrijheid hebben om onze eigen cultuur en tradities te behouden zoals wij die hebben meegekregen van onze ouders en grootouders.

Hierop volgde een voordracht van Hugo Bos over de doelen en missie van de stichting, de georganiseerde acties (nu samengevoegd onder de vlag van Cultuur onder Vuur) en de plannen voor de toekomst.

De bijeenkomsten waren erg succesvol in het bijeenbrengen van mensen die samen tegen deze afbraak van onze cultuur willen strijden. In de toekomst hopen we nog meer van zulke bijeenkomsten te kunnen organiseren, zodat we samen een sterk front kunnen vormen tegen de vijanden van onze cultuur.

 

DSC00556

Bijeenkomst Roermond, d.d. 30-06-2015