Categorie: Uncategorized

Nederlanders stemmen voor eigen cultuur

Een supporter van Cultuur onder Vuur plaatste langs de weg enige borden om medekiezers eraan te herinneren wat het belangrijkste is: het behoud van Nederland.


Hij voegde er voor de verkiezingen van 15 maart wel een waarschuwing aan toe. Er zijn namelijk partijtjes die eerder het belang van een ander land op het oog lijken te hebben:

doneerCultuur onder Vuur zet zich in voor de Nederlandse cultuur en christelijke tradities. Steun onze strijd met een gift!

PVV wetsontwerp wil Zwarte Piet uit politieke sjachersfeer

Het PVV-wetsontwerp ter bescherming van het uiterlijk van Zwarte Piet krijgt in de Tweede Kamer geen steun. Als belangrijkste argument bij de behandeling vandaag in het parlement werd aangevoerd dat het beschermen van Zwarte Piet geen taak van de overheid is. Maar Jacques Monasch (Nieuwe Wegen) wees er meteen al op dat juist Lodewijk Asscher, vicepremier en minister van Sociale Zaken, actief de leiding heeft genomen in overleg met actiegroepen die Zwarte Piet willen afschaffen. Actiegroepen die een miniem deel van de bevolking vertegenwoordigen.

Achterkamertjes

Sinterklaas is een levende Nederlandse traditie, erkende ook Ronald van Raak (SP). Laat daar vooral over gediscussieerd worden, maar dan wel buiten de Tweede Kamer. Kees Verhoeven van D66 probeerde de PVV met de eigen retoriek om de oren te slaan. Hij noemde het “hypocriet, Haags en elitair” dat de PVV bij wet wil voorschrijven hoe zwarte Piet er uit moet zien. In zijn reactie wees Bosma erop dat juist de politiek “in de achterkamertjes van Lodewijk Asscher” de echte Zwarte Piet samen met actiegroepen had proberen te “slopen”. Zijn wetsontwerp wil Zwarte Piet aan dit politieke gesjacher onttrekken en terugbrengen in de democratie. Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt namelijk dat een overweldigende meerderheid van Nederlanders (91 %) Zwarte Piet goed vindt zoals hij is. Bosma: “Dit wetje doet niet meer dan het uiterlijk van Zwarte Piet beschermen. Niet meer en niet minder.”

Politiebescherming

Harm Beertema (PVV) wees erop dat het debat rond Zwarte Piet kadert in een veel bredere strijd om het hart van de “cultuur van het Westen”. Die cultuur ligt onder vuur, met de vrijheid als belangrijkste slachtoffer. “Politieke correctheid heeft ons prachtige Sinterklaasfeest gecorrumpeerd en gepolitiseerd. Een kleine en onverdraagzame minderheid heeft een verband met racisme weten te suggereren. De verzieking is zo gevorderd dat Sinterklaasintochten nu al onder politiebescherming moeten worden gehouden.” Ministers en burgemeesters moeten ophouden gehoor te geven aan een kleine minderheid van drammers, die de Nederlandse cultuur vijandig zijn gezind.

Tegen eigen bevolking

Ook Bosma ziet een bredere aanval op de Nederlandse cultuur. Niet alleen Sint en Piet verdwijnen uit etalages en folders, ook kerstbomen verdwijnen. In het buitenland vinden zelfs al aanvallen op kerststallen plaats. In plaats van Kerstfeest spreekt men van winterfeest of lichtjesfeest en in plaats van Paaseieren van verstopeieren. Lodewijk Asscher was er als wethouder zelf verantwoordelijk voor dat in Amsterdam het kruis van de mijter van Sinterklaas is verdwenen. Bosman: “Tradities moet je koesteren en ongeschonden doorgeven aan volgende generaties.” De wet ter bescherming van Zwarte Piet “is geen overheidsbemoeienis, maar wil daar juist een dam tegen opwerpen.” Bosma vergeleek het met de wettelijke garanties die het bijzonder onderwijs tegen overheidsbemoeienis beschermen. Hij benadrukte dat een kleine groepje activisten in hun strijd tegen de Nederlandse cultuur Zwarte Piet heeft weten te problematiseren ten kost van de Nederlandse bevolking. Vicepremier Asscher heeft aan die druk toegegeven en zelfs aangekondigd: “Over tien jaar bestaat Zwarte Piet niet meer.” Volgens Bosma mag “de Nederlandse overheid zich niet tegen de eigen bevolking keren. Deze wet beschermt daartegen”.

Sinterklaasgedicht

Selcuk Öztürk (DENK) noemde voor de interruptiemicrofoon Martin Bosma en Machiel de Graaf herhaaldelijk “de knechten van Geert”. Kamervoorzitter Arib moest hem eraan herinneren dat hij tegen medeparlementariërs sprak. Öztürk herhaalde een idee van D66 dat bij een eerder debat over Zwarte Piet met een ludiek Sinterklaasgedicht tegen de PVV was gekomen. Öztürk hekelde dat “de knechten van Geert bang zijn voor een veranderende samenleving”.

Polariseren en politiseren

Kees Verhoeven (D66) vroeg zich af hoe ver de overheidsbemoeienis voor de PV wel mag gaan. Moet ook de kleur van paaseieren bij wet worden vastgelegd? Volgens hem wilde de PVV met het wetsvoorstel slechts polariseren. Harm Beertema reageerde fel: “Uiteraard polariseert en politiseert de PVV in het parlement, want dat is daarvoor.” D66 zou echter heel goed weten dat het de PVV bij dit wetsontwerp gaat om het polariseren en politiseren van Zwart Piet in de samenleving. De wet keert zich tegen overheidsbemoeienis door er een dam tegen op te werpen.

Goede uitspraak

Jacques Monasch (partij Nieuwe Wegen) vond de interventie van D66 hypocriet. Hij herinnerde eraan dat een D66-wethoudster heeft gedreigd Amsterdam tot republiek uit te roepen als de komende verkiezingsuitslag haar niet bevalt. D66 heeft daarmee het morele recht verspeeld anderen als elitair en ondemocratisch weg te zetten. Verhoeven was niet onder de indruk. Hij sprak van een “heel goede uitspraak van de wethoudster.”

Grondwet

Enigszins ten overvloede ontraadde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de wet: “Deze wet lapt artikel 7 van de Grondwet aan zijn laars”. meende de minister. Hoe je Zwarte Piet vorm geeft is volgens hem een vorm van vrijheid van meningsuiting. Plasterk was bij de behandeling aanwezig als adviseur van de Kamer.

Turks feest

Bosma wees erop dat alle verdachtmakingen en argumenten tegen Zwarte Piet op desinformatie berusten. Hij komt in allerlei varianten in Europa en zelf in Iran voor. Het gaat om een folkloristische figuur die dateert van lang voor het koloniale tijdperk. Tegen Öztürk (“de lange arm van Ankara”) wees de PVV’er er schertsend op dat Sint Nicolaas (derde eeuw) uit een gebied stamt dat nu Turkije is. “Proberen we eens een Turks feest te beschermen, is het weer niet goed.”

doneerCultuur onder Vuur zet zich in voor de Nederlandse cultuur en christelijke tradities. Steun onze strijd met een gift!

PVV wil Zwarte Piet bij wet beschermen

Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV) verdedigt morgen in de Tweede Kamer zijn wetsontwerp waarin het uiterlijk van Zwarte Piet wordt vastgelegd. Dat meldt het Algemeen Dagblad, dat Bosma erover interviewde.

Linkse krachten

Net als Cultuur onder Vuur ziet ook Bosma in de folkloristische figuur van Zwarte Piet een symboolfiguur voor de Nederlandse identiteit. Juist daarom proberen destructieve linkse krachten hem zoveel mogelijk in verband te brengen met racisme en het koloniale verleden.

Halal eten

“Een kleine groep zogenaamde anti-racisten voert een campagne om onze cultuur onderuit te halen, te vernachelen”, zegt Bosma, die verwijst naar het afschaffen van negerzoenen, het verdwenen kruis op de mijter van Sinterklaas, het onderdrukken van kerstmis en het halal eten op school.

Cadeautjes

De campagne tegen Zwarte Piet berust intussen op keiharde historische leugens, legt Bosma uit. “Vormen van een figuur als Zwarte Piet bestaan door heel Europa en daarbuiten: overal vind je feesten die refereren aan mannen die cadeautjes weggeven. Er zit helemaal geen racisme achter.”

‘Halve Gario’

Volgens Bosma is de agressie tegen Zwarte Piet gestart bij Jeroen Pauw van de VARA “die die halve Gario (anti-Zwarte Piet activist Quinsy Gario – red.) uitnodigde.” Bosma wijst erop dat de PVV populair is onder Antillianen en Surinamers. Als regel hebben die geen enkel probleem met Zwarte Piet.

Wezensvreemd

De aanval op Zwarte Piet steekt intussen schril af tegen de laksheid in het bestrijden van gebruiken van de islam die aan onze cultuur wezensvreemd zijn. Bosma: “Wij Nederlanders moeten onze cultuur aanpassen, terwijl dat omgekeerd niet zo geldt voor gebruiken van groepen die hier naartoe zijn gekomen.” (CoV/Algemeen Dagblad)

Het debat over de Zwarte Piet-wet staat donderdag om 10:40u gepland.
Op de site van de Tweede Kamer zijn de stukken te vinden:
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/details?date=16-02-2017#2016A04921

Het debat is ook live te volgen via internet:
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebatten

doneerCultuur onder Vuur zet zich in voor de Nederlandse cultuur en christelijke tradities. Steun onze strijd met een gift!

Verkiezingsactie voor de Nederlandse cultuur, doe nu mee!

We zien het elke dag op straat en in de media: onze Nederlandse cultuur wordt aangevallen.

Die dreigt in het niets te verdwijnen!

Zwarte Piet – zwarte Zwarte Piet – is hiervan het symbool.

Partijen als de PvdA en DENK (Kuzu & Öztürk) hebben de jacht op hem ingezet, vanaf het hoogste politieke niveau.

De maat is vol! Nog even en we kennen ons land niet meer terug.

Moskeeën verschijnen waar kerken verdwijnen. Islamitische klederdracht burgert in. Op straat raken ‘Nederlanders’ slaags over een mislukte staatsgreep in Turkije.

Hoe lang slikken we nog dat de ideologen van het multiculturalisme hier chaos en verwoesting invoeren?

Moet Nederland zich soms aanpassen aan immigranten en vluchtelingen, in plaats van andersom? Dit is een gevaar voor ons allemaal.

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart naderen. Nú moeten politieke partijen in actie komen.

De partijen moeten actief opkomen voor de Nederlandse cultuur, voor Zwarte Piet, voor onze levensstijl, waaraan we gehecht zijn.

Daarom heb ik een vragenlijst gestuurd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen, met de vraag of zij zich verbinden aan de strijd voor het behoud van de Nederlandse cultuur.

Bestel daarom gratis briefkaarten en stuur ze naar de fractievoorzitters, met het verzoek de vragenlijst van Cultuur onder Vuur in te vullen en zo zwart op wit te zetten wat zij voor de Nederlandse cultuur gaan doen!
(het bestelformulier staat onder aan deze pagina)


Dit is de vragenlijst van Cultuur onder Vuur, gestuurd naar de fractievoorzitters om in te vullen:

Wilt u druk zetten op de fractievoorzitters, zodat ze de vragenlijst invullen en uitspreken wat ze gaan doen voor de Nederlandse cultuur? Bestel dan nu briefkaarten en stuur ze op naar de politici!

Als wij de fractievoorzitters bedolven onder kaarten, komen ze niet onder invullen uit!
Met de briefkaarten stuur ik ook adressen van de fractievoorzitters mee, zodat u de briefkaarten naar hen kan opsturen.

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

doneerDe briefkaarten zijn gratis. Wilt u ons meehelpen met de kosten?

Bestel hier uw briefkaart en geef Jumbo de Zwarte Piet!

De zware aanval op Zwarte Piet houdt niet op!

Nu is het de supermarktketen Jumbo die onze kindervriend de rug toekeert! Onlangs kondigde Jumbo aan Sinterklaas en Zwarte Piet uit het assortiment te schrappen.

Daarop kregen ze veel kritiek te verduren, en terecht!

Ze deden alsof ze terugkrabbelden, maar ondertussen bleven ze bij het besluit om Sinterklaas en Zwarte Piet van het huismerk te halen.

En het islamitische offerfeest vieren ze wél, maar Sinterklaas en Zwarte Piet worden verbannen!

Deze multiculturele strategie ten koste van de nationale cultuur is een grote schande.

Ik pik dit niet langer, en ik weet zeker dat u hier ook de buik vol van heeft!

Daarom wil ik Jumbo eens goed de waarheid zeggen door ze, volgens goed Nederlands gebruik, de zwartepiet te geven voor deze dolkstoot in de rug van hun klanten.

Ik heb een briefkaartenactie opgezet, om het kantoor van de Jumbo te overspoelen met tienduizenden briefkaarten. Bestel hieronder een aantal briefkaarten, onderteken ze, en stuur ze op!

briefkaart_jumbo_m-ii_webbriefkaart_jumbo_m-ii_web2

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De briefkaarten zijn gratis te bestellen, er zijn geen verzendkosten aan verbonden. Uw donatie is uiteraard wel welkom en hard nodig!
doneerCultuur onder Vuur voert campagne tegen de afbraak van Nederland. Kom op voor onze cultuur en steun met een donatie!

Kom de Efteling te hulp!

Efteling_EntranceEr vindt een grote aanval plaats op de Nederlandse cultuur en op de culturele waarden van ons land: na Zwarte Piet is nu de Efteling aan de beurt.
Onlangs heeft de actiegroep SOS (Stop Oppressive Stereotypes) in een publieke actie de aanval ingezet op de Efteling, Nederlands nationale familiepark. Meerdere attracties worden bestempeld als racistisch en discriminerend. Monsieur Cannibale, een grote Bosjesman die boven een stel kookpotten zit waar kinderen een ritje in kunnen maken, is er een van.

De actiegroep SOS wil dat de Efteling de betreffende “walgelijke”, “indoctrinerende” attracties de vuilnisbak ingooit, en wel nu! Anders dreigen ze met “acties”. En de directeur van de Efteling heeft al toegezegd in “dialoog” te gaan met de klagers, dezelfde kliek die Zwarte Piet weg wil hebben.

Dit is onacceptabel!

Naast dat de brave Zwarte Piet al overgoten wordt met venijn en haat, moet nu ook de Efteling eraan geloven. Niets kan deze zure cultuurvandalen tevredenstellen! Degenen die dachten dat het met het invoeren van een paar kleurenpieten wel afgelopen zou zijn, komen bedrogen uit. We moeten een streep trekken. Tot hier en niet verder!

Teken daarom deze petitie aan de directeur van de Efteling:

 

 

Geachte heer Jurgens,

 

Onlangs beschuldigde actiegroep Stop Oppressive Stereotypes meerdere attracties in de Efteling van “walgelijk” racisme en “indoctrinatie”.
U weet natuurlijk net zo goed als wij dat dit valse beschuldigingen zijn.

 

Een karikatuur van de werkelijkheid zoals Monsieur Cannibale is net zo min “racistisch” als de Langnek en Holle Bolle Gijs discriminerend zijn voor lange en dikke mensen.
De nalatenschap van Anton Pieck aan het Nederlandse volk spreekt de historische verbeelding aan, en is daarom een dierbaar onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed.
U, als voorzitter van de directie van de Efteling, bent hier de hoeder van.

 

Daarom roepen wij u op niet toe te geven aan de enkelingen die de Efteling willen beroven van unieke attracties, en het speelse karakter van het pretpark te behouden voor de miljoenen Nederlanders die er jaarlijks met plezier naartoe gaan.
Vele mensen, jong en oud, zullen u dankbaar zijn.

 

Hoogachtend,

 

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens door Stichting Civitas Christiana gebruikt worden, vernemen wij dit graag van u.

Kopstuk Eftelinghaters roept op tot doden politieagenten.

Christa Noëlla, de vrouw die eerder controverse heeft veroorzaakt door de plechtigheid van dodenherdenking op 4 mei te boycotten, is weer in opspraak. Ze roept op haar Twitterpagina openlijk op tot het scherpschieten van agenten wegens vermeend racisme. Erg stekend nadat er onlangs in de VS meerdere agenten zijn doodgeschoten bij een anti-racisme demonstratie van de beweging “Black Lives Matter”.

Cm9Vj4rWIAQSrFa

Daarnaast plaatste ze een tekening van een in het zwart geklede man die een agent de keel doorsnijdt in IS-stijl:

mirrorrrrrnoelle

Van haar mogen alle ‘racisten’ doodgaan:

Capture

De jongedame blijkt geweld niet bepaald te schuwen. Iemand die dermate geradicaliseerd is en oproept tot geweld zou eerder in de gaten moeten worden gehouden dan serieus genomen. Maar wat blijkt? Christa Noëlla schijnt een van de mensen achter de actiegroep SOS “Stop Oppressive Stereotypes” te zijn. De groep die pas zo veel stof deed opwaaien in de media met hun aanklachten tegen ons nationale pretpark de Efteling.

Een paar slimmerikken op de website “Liefde voor Holland” zijn erachter gekomen wie de schimmige onderdrukten eigenlijk zijn: Naast Saidy Smeenk, Michael van Zeijl, Renaldo (Reza) Soeters, (allemaal bekende racisme-schreeuwers), dus ook onze lieftallige Christa Noëlla.

vier figuren

De actievoerders houden zich op in de schaduw en maken gebruik van een contactpersoon. Anoniem blijven dus.

Niet gek, aangezien hun klacht over de Efteling een storm aan verontwaardiging deed opwaaien door ons hele kikkerlandje. Op de uitnodiging tot een gesprek met de Efteling is gereageerd: “We gaan niet onderhandelen over of deze stereotyperingen racistisch zijn of niet.” Wel willen ze komen praten, maar alleen onder enkele voorwaarden waaraan praktisch nooit voldaan kan worden, zoals dat de Efteling-directie moet bewijzen dat er onafhankelijke “racisme-experts”  ingeschakeld zijn bij eerder klachten.

Op een gesprek zijn ze dus toch niet zo happig.

Natuurlijk omdat je niet in gesprek kunt gaan en anoniem blijven tegelijk, maar ook omdat een serieus gesprek helemaal niet is waar de racisme!-schreeuwers op uit zijn. De Efteling zou toch eens meelevend kunnen blijken en de boel aanpassen. Dan valt er niets meer te klagen en kan er geen aandacht meer worden getrokken, en dat is nu net waar ze zo goed in zijn.

Maar altijd maar klagen is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak hier is een gevaarlijk soort racisme waarbij blanke mensen als bron van alle kwaad gezien worden. Hierbij geeft vermeend vroeger racisme van blanken tegen andersgekleurden het recht om blanke mensen tegenwoordig te discrimineren en te vernederen, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika gebeurt en nog erger in Zimbabwe. Zo steunde Quincy Gario ook al eens Mugabe, de dictator van Zimbabwe, als een groot leider.

Onlangs brachten deze drijvende krachten achter SOS een dreigend youtube-filmpje naar buiten waarin onder onheilspellende muziek en met enge maskers op kennelijk duidelijk gemaakt moest worden hoe racistisch de Efteling, en daarmee onze hele Nederlandse cultuur wel niet is.

 

Wat vooral opvalt is dat de hele club kennelijk een onderdeel is van de Antifa-beweging. “Always Antifa” komt duidelijk naar voren. Een links-radicale groepering die geweld niet bepaald schuwt, zoals uit het verleden blijkt. Deze groep is al jarenlang bekend bij de politie vanwege geweldpleging en radicalisering. De AIVD waarschuwt dan ook al jaren voor Antifa

Christa Noëlla is ook al gesignaleerd bij een “Black Lives Matter”-demonstratie in Nederland, waar zwarte baretten (symbool van links-radicaal terrorisme!) en vuisten in de lucht openlijk te zien waren.

Dit zijn dus de mensen achter de recente racismebeschuldigingen aan het adres van de Efteling. Het is duidelijk dat we niet met enkele onschuldige, oprecht gekwetste Nederlanders te maken hebben, maar met een gevaarlijke links-radicale groep die in geweld een middel ziet om zijn doel te bereiken. De strijd om Zwarte Piet kan nog grimmig worden.

doneerCultuur onder Vuur voert campagne tegen de afbraak van Nederland. Kom op voor onze cultuur en steun met een donatie!