Uw betaling is verwerkt.

Hartelijk dank voor uw donatie.

Met deze nieuwe gift van u kan ik meteen aan de slag!

De reikwijdte van Cultuur onder Vuur, de effectiviteit van uw en mijn verdediging van de Nederlandse cultuur is immers geheel van giften zoals die van u afhankelijk. Daarom ben ik zo blij met uw gift.

Op subsidie van de overheid hoef ik echt niet te rekenen. Subsidies gaan naar het multiculturalisme, maar actiegroepen die onze cultuur haten en ondermijnen. Ik moet het hebben van de steun van Nederlandse burgers zoals u, van mensen die zich voor ons land verantwoordelijk voelen.

U heeft met uw gift de daad bij het woord gevoegd. Daarvoor ben ik u zeer erkentelijk. Ik ga er direct iets mee doen. Volg daarom onze website cultuurondervuur.nu, zodat u de vorderingen van onze acties kunt volgen, van onze onderzoeken en rapporten.