Donatie

Fijn dat u ons wilt steunen met een gift. Daarmee maakt u het verschil in de verdediging van de Nederlandse cultuur.

Waar multiculti-clubs miljoenen euro’s belastinggeld krijgen is Cultuur onder Vuur 100% afhankelijk van particuliere giften. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor uw steun.

U kunt via iDEAL of een machtiging (maandelijks of eenmalig) doneren door hieronder uw bedrag te kiezen en op de knop ‘Bevestigen’ te drukken.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid zelf uw donatie over te maken naar:
Bankrekeningnummer (IBAN): NL38 ABNA 0426 8919 29
Ten name van: Stichting Civitas Christiana
Onder vermelding van (belangrijk!): Webdonatie Cultuur onder Vuur + Uw adres

Help met een donatie

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €20,00 One Time


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.