Help het rapport naar de ministeries, redacties en scholen van Nederland

Elk jaar moeten tienduizenden Nederlandse schoolkinderen op excursie naar de moskee, waar ze vaak moeten knielen en ‘bidden’ tot Allah.

Sommige mensen geloven dit niet het bangmakerij. Tot ze ons rapport zien. Tot ze daar de foto’s en ooggetuigenverslagen zien. Ze constateren geschokt dat de islamisering in Nederland al vergevorderd is.

Dit rapport kan echter een abrupt einde maken aan de islamisering via moskee-excursie.

Help ons daarom met een gift. Met uw hulp zenden wij het rapport bij de ouders, leerkrachten, schooldirecteuren, politici en opiniemakers.

Zij kunnen onze schoolkinderen beschermen tegen de islamitische indoctrinatie!

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid zelf uw donatie over te maken naar:
Bankrekeningnummer (IBAN): NL38 ABNA 0426 8919 29
Ten name van: Stichting Civitas Christiana
Onder vermelding van: Webdonatie rapport