Uw handtekening is binnen. Hartelijk dank!

Wij gaan de petitie aanbieden aan minister Wopke Hoekstra. Het is broodnodig dat zo snel mogelijk de aandacht van zowel publiek als politiek gericht wordt op het nijpende probleem van onze financiële soevereiniteit.

De banktegoeden en pensioenen van Nederlanders zijn hun onvervreemdbaar bezit. Zij mogen niet in gevaar gebracht worden door als dekking te dienen voor het onverantwoordelijke economische beleid van andere landen, of van de Europese Centrale Bank.

Wilt u ons helpen deze petitie verder te verspreiden? Dat kan met een gift. Wij gaan daarmee direct aan de slag om deze dreiging van Nederlandse rekeninghouders af te wenden, en om zeker te stellen dat u in de toekomst van uw jarenlang opgebouwde pensioen zult kunnen blijven genieten.

Doneer voor het behoud van Nederlands financiële soevereiniteit:

Help met een donatie

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €20,00 One Time


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.