Islam een religie? Conclusie

Kortom, wat bracht de islam aan de wereld dat het christendom niet zou hebben gebracht? De plicht om geen varkensvlees te eten? Om overspelige vrouwen te stenigen? Om te besnijden? Om de onreinen te haten? Om het christelijke geloof af te wijzen? Omdat de Kerk de enige ware religie is, zoals blijkt uit:

  • het feit dat alleen zij op de volmaakste manier die bestaat, de goddelijke en de menselijke natuur in de ene persoon van Christus verenigt,
  • het feit dat zij de eerste universele godsdienst is,
  • het feit dat heel haar praktijk wordt samengevat in het gebod van de Liefde,

is islam dus de anti-religie, een ideologie die des te meer demonisch is omdat zij beweert van oorsprong goddelijk te zijn. Dit is de reden waarom de redding van wat er over is van onze beschaving, zoals het heil van onze kinderen en kleinkinderen inhoudt dat we ermee ophouden de islam als een religie te zien, en hem uit het openbare leven verjagen zoals de goede herder de wolf verjaagt die de schaapsstal binnendringt! Hier zou ik de hypocrisie van sommige geestelijken aan de kaak willen stellen die erin bestaat dat zij zowel beweren dat de Katholieke Kerk “de enige ware religie is (Dignitatis Humanae #1)” en de islam behandelen als een religie, en wat meer is, als een religie die op zichzelf respectabel is.

Sommigen willen ons de hoop aansmeren op een hervorming van de islam. Moeten we een dergelijk project steunen? Het antwoord is nee! Om ten minste twee redenen. De eerste is dat de islam een orthopraxis is, die gegarandeerd wordt door de Koran, die even goddelijk als onveranderlijk is. “De gewoonten van Allah veranderen niet” (Koran 33.62; 35.43; 48.23). De tweede reden is dat moslims een ‘islam light’ aanbieden erop zou neerkomen dat je hen veracht, en we onszelf met hen zouden verdoemen door hun iets anders voor te houden dan de ene ware katholieke religie. We moeten hun niet vragen in een nieuwe valse religie te geloven, maar in de religie die de Messias is komen brengen voor hun heil en dat van de hele wereld!

« Terug naar de overzichtspagina