Islam een religie? Wat de moslims zeggen

De islam pretendeert niet enkel een religie te zijn, maar de enige ware religie:

“Al wie een andere religie begeert zal niet worden verzameld, maar zal zich buiten bevinden onder de verdoemden”;

Koran 3.85; 5.3; 6.125

“Allah heeft zijn boodschapper gezonden met de religie van de waarheid (de islam) om die te laten triomferen over elke andere religie”.

Koran 48.28

Dit zijn de hoofdredenen waarop moslims zich beroepen om te rechtvaardigen dat ze moslim zijn.

  1. De islam is de ware religie omdat Allah het heeft gezegd: “de ware religie voor Allah is de islam” (Koran 3.19) en omdat “Het is Allah die de waarheid zegt.” (Koran 3.95)
  2. De islam is de enige ware religie omdat het de religie is die altijd heeft bestaan, die geschonken is door Allah aan het begin van de mensheid aan Adam (Koran 2.31-37; 3.33), vervolgens aan Noah (Koran 3.33; 10.71; 11.25), aan Enoch (Koran 19.56, Abraham (Koran 3.65-67), Mozes (Koran 28.7), kortom aan alle profeten (Koran 16.36), Jezus daarbij inbegrepen (Koran 5.116-117).
  3. De islam wordt gelijkgesteld aan de menselijke natuur zelf (Koran 30.30 zodat je niet anders dan moslim kunt zijn. Mensen zijn gehouden moslim te zijn vanwege een oerverdrag dat zij voor hun schepping zijn aangegaan. (Koran 7.172.)
  4. Omdat de islam historisch na het christendom komt, is de islam noodzakelijkerwijs superieur.
  5. De weergaloosheid van de Koran bewijst de oorsprong van de islam (Koran 7,203, 10.37, 17.88, 19.73, 22.72, 34.43, 45.25, 46.7).
  6. De wonderen van de Koran.
  7. Het geloof in de goddelijkheid van Jezus Christus en de Drievuldigheid verzetten zich tegen het zuivere monotheïsme dat de islam beweert te zijn.
  8. De Bijbel is vervalst, reden waarom Allah de Koran heeft gezonden.
  9. Jezus heeft de komst van Mohammed voorzegd (Koran 61.6)
  10. De Oemma is “de beste gemeenschap donder de mensen is opgewekt” (Koran 3.110).

« Terug naar overzichtspagina