UA-82057096-1
header image
 

Een lespakket vóór Zwarte Piet

Dit willen we terug: ongecompliceerde zwarte Zwarte Pieten.

Op het moment dat u dit leest, zijn de vijanden van Zwarte Piet bezig haat te zaaien onder schoolkinderen.

Zij zijn een lespakket aan het verspreiden waarin zij Zwarte Piet belasteren en daar hun eigen bizarre bedenksels voor in de plaats zetten: de regenboog-Pieten, de blauwe, groene en roetveeg-Pieten en wat ze al niet meer verzinnen.

Dit mogen we niet laten gebeuren! Ik wil daarom nog voor 1 november met een lespakket vóór Zwarte Piet komen, zodat onze kinderen eerlijke voorlichting krijgen.

Daarvoor heb ik direct uw steun nodig. We hebben geen minuut te verliezen: de haters dringen op dit moment onze scholen al binnen.

Vul daarom vandaag nog de steunverklaring in. Help mij ook het lespakket voor Zwarte Piet mogelijk te maken en nog dit jaar aan alle scholen in Nederland aan te bieden.


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens door Stichting Civitas Christiana gebruikt worden, vernemen wij dit graag van u. 

Waarom een lespakket? Dat geeft een onderwijzer of leraar handreikingen voor een of meer lessen. Een lespakket verlicht dus de onderwijslast. Docenten zijn er blij mee.

Naast uitgebreide informatie voor de docent bevat een lespakket concrete aanwijzingen en suggesties voor een of meer lessen.

Ideologische organisaties zoals de anti-Zwarte Pietgroeperingen bedienen zich graag van lespakketten om het onderwijs mee te lokken in hun richting.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het zaaien van haat jegens Zwarte Piet onder onschuldige kinderen is dus een effectieve methode. Wie zaait, zal oogsten.

Maar dat geldt ook voor ons! Wij moeten daarom direct in de behoefte voorzien met een eigen lespakket. De waarheid omtrent Zwarte Piet moet op alle scholen bekend gemaakt worden.

Met ons eigen lespakket dat de waarheid over Zwarte Piet vertelt, steken we de vijanden van Zwarte Piet de loef af.

Alleen door correcte informatie te geven kunnen we verhinderen dat onze kinderen op school de leugen opgedrongen krijgen dat Zwarte Piet een slaaf is.

Alleen zo kunnen we er een stokje voor steken dat Zwarte Piet-haters onze kinderen wijsmaken dat Nederlanders eigenlijk slavenhandelaars zijn die zich hebben verrijkt.

Alleen zo kunnen we voorkomen dat kinderen zich voor de vaderlandse geschiedenis schamen, in plaats van trots te zijn op onze prachtige Gouden Eeuw.

We moeten in actie komen. Van alle aanvallen op Zwarte Piet is het bewust misleiden van onschuldige kinderen het ergst.

Nu is het tijd om voor 1 november met een goed uitgewerkt lespakket in de tegenaanval te gaan. De ontwikkeling daarvan heb ik begroot op €28.000,-.

Veel geld, maar nog steeds weinig tegenover de €163.000 die de overheid gemiddeld aan een lespakket uitgeeft.

Hoe komt ons prachtige Zwarte Piet-lespakket eruit te zien?

  • We gaan eigen historisch onderzoek doen en de feiten van Zwarte Piet op een rijtje zetten. Daarvoor willen we ook andere, betaalde lespakketten raadplegen.
  • De informatie moet niet alleen de docent, maar ook voor kinderen zo aantrekkelijk mogelijk worden aangeboden. Daarvoor kopen we didactisch advies in.
  • Net als de tegenstander maken we lessen die bestemd zijn voor groep zeven en acht. Op deze kinderen mikken ook de tegenstanders van Zwarte Piet.
  • We bouwen een ondersteunende website met informatie over Zwarte Piet. Die kan ook gratis door media en particulieren geraadpleegd worden.
  • We maken een aansprekende video over het lespakket. Om jong mensen te bereiken is videomateriaal van cruciaal belang.

Vanzelfsprekend kunnen de vijanden van Zwarte Piet voor hun lespakket rekenen op morele en financiële steun van de politiekcorrecte elite: van Amnesty International en de Gemeente Amsterdam tot aan de Verenigde Naties toe.

Om het monopolie van de Zwarte Piethaters te doorbreken, moet Cultuur onder Vuur echter op eigen kracht vertrouwen. Daarom vragen wij u om ons lespakket te ondersteunen met een gift.

Met uw hulp kunnen we dit lespakket samenstellen, maar ook nog onder zoveel mogelijk scholen verspreiden. Wat de vijanden van Zwarte Piet kunnen, kunnen wij ook! En beter!

Helpt u ons daarom met €20,-, €30  €50,- €100,- of zelfs meer. Iedere bijdrage brengt ons een stukje dichter bij het doel: het behoud van Zwarte Piet en de bescherming van de Nederlandse tradities tegen hun vijanden.

De vijanden van de Nederlandse cultuur mogen niet met hun desinformatie wegkomen. Met ons lespakket leren Nederlandse schoolkinderen weer dat zij met recht trots mogen zijn op Zwarte Piet en de Nederlandse cultuur.

We hebben nu een unieke gelegenheid om de Zwarte Piet-haters op een positieve manier de voet dwars te zetten. U kunt daaraan bijdragen!

Vul daarom nu de steunverklaring voor Zwarte Piet in.

En ondersteun de ontwikkeling van ons lespakket met uw edelmoedige gift van €20,-, €30  €50,- €100,- of zelfs meer.

Met elke euro slaat u een nagel in de doodskist van de politiekcorrecte anti-Pietbrigade!

Zo kunt u effectief bijdragen aan het behoud van Zwarte Piet. Aan de bescherming van onze Nederlandse cultuur.

Steun dus deze actie en vul vandaag nog de steunverklaring voor Zwarte Piet in!

Ik blijf Zwarte Piet verdedigen, want ik geef onze cultuur niet op. Net zomin als u!

Samen trekken we Nederland en uw en mijn cultuur uit het slop!