Petitie aan premier Rutte

 


 

Rutte, stop de strijd tegen aardgas!

Geachte premier Rutte,

Het gasverbod van 2018 leidt in de praktijk tot een aanslag op de vrijheid van de Nederlandse burger en diens heilig recht op privé-eigendom. Het behelst een ontoelaatbare dwang van de overheid op de huiseigenaar om van het gas af te gaan…

Met het oog hierop verzoek ik u beleefd maar dringend het gasverbod definitief terug te draaien, zodat vrijheid en privé-eigendom van de Nederlandse burger weer gegarandeerd zijn.

Hoogachtend,