Petitie aan de burgemeester van Maassluis

harderwijk_019

“We hebben heel lang vreedzaam gedemonstreerd, maar er verandert weinig tot niets. We zullen onze actie en interventies moeten aanpassen.”

Mitchell Esajas – aanvoerder Stop Blackface

Er is een regelrechte aanval gaande op onze Nederlandse vrijheden.

De aanvallen op Zwarte Piet worden steeds erger. Ook dit jaar gaan de Zwarte Piethaters weer proberen het nationale feest van Nederland te verpesten.

En nu dus niet langer vreedzaam, zoals Mitchell Esajas gedreigd heeft. Als de vechtpartijen in Gouda in 2014 voor hem als vreedzaam gelden, dan wordt de landelijke intocht in Maassluis dit jaar een waar slagveld!

Waarom is de intocht in Maassluis zo belangrijk?

Omdat de landelijke intocht een voorbeeldfunctie heeft. Daar wordt de toon gezet voor de rest van Nederland. Heel het land zit voor de buis om te zien hoe de Goedheiligman zijn intrede doet, vergezeld van Zwarte Pieten.

Daarom is het van het grootste belang dat we zo veel mogelijk weerstand bieden en voor onze vrijheid opkomen!

Ik heb een petitie opgesteld aan de burgemeester van Maassluis, om hem te verzoeken de Nederlandse cultuur te verdedigen en de intocht in zijn stad dit jaar traditioneel te vieren.

De burgemeester twijfelt nog over de kleur van de Pieten, we moeten en kunnen het tij keren!

Teken dus de onderstaande petitie aan de burgemeester:

Petitie aan de burgemeester van Maassluis

Geachte burgemeester Haan,

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in uw stad. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op uw schouders.

De anti-Zwarte Piet-activisten dreigen dit jaar niet langer vreedzaam actie te voeren, omdat de verandering hen niet snel genoeg gaat.

Het gaat hier echter niet alleen om Zwarte Piet.

Dit is een aanval op onze vrijheden als Nederlandse burgers. De anti-Pietactivisten zetten druk op politici en ambtsdragers om, tegen de wil van de meerderheid van de Nederlanders in, Zwarte Piet te veranderen zodat hij uiteindelijk verdwijnt.

Dit leidt tot de dictatuur van fanatieke minderheden. Omdat mensen claimen gekwetst te zijn, moet de meerderheid zich onder druk schikken naar hun eisen.

Als u toegeeft aan de druk van de activisten is het hek van de dam, want iedereen kan wel claimen door wat dan ook gekwetst te worden.

Zo wordt onze vrijheid afgebroken omwille van gekwetste gevoelens.

Daarom vragen wij u op te komen voor onze vrijheid en de intocht traditioneel te houden met alleen Zwarte Pieten, en ons niet allerlei politiek-correcte roetveeg-, kleuren-, of andere Pieten op te leggen.

De ogen van vrij Nederland zijn gericht op u. 

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.