Petitie: Geen groene gekte, stop het aardgasverbod!

Begint u alvast maar met sparen: binnenkort mag u uw cv-ketel niet meer vervangen. 

U moet verplicht een peperdure warmtepomp aanschaffen. Met isolatie erbij kost dit tot wel €30.000,-!

En dat is dan nog maar het begin. Het klimaat is de nieuwe heilige koe. Aardgas – dat best schoon is ! – wordt gedemoniseerd.

Wethouders van GroenLinks hebben al wijken in Wageningen, Woerden en Utrecht van het gasnet afgekoppeld. 

Dat is onbetaalbaar. De bewoners komen in opstand.

Den Haag levert de burgers uit aan de Groene Lobby: het heilloze monsterverbond tussen de commercie, GroenLinks en de vele gesubsidieerde milieuclubs als Greenpeace.

Want wie zijn de aanvoerders? Doekle Terpstra, voorzitter van de installatiebranche en Diederik Samson (PvdA), commissaris bij staatsenergiebedrijf EBN. 

Deze afpersers bedreigen onze vrijheid. Laten we ze tegenhouden nu het nog kan.

Snel, want de groene graaiers zetten alles op alles om hun plannen erdoor te krijgen

Op 1 juli gaat het gasverbod voor nieuwbouw al in. 

Neem daarom deel aan ons protest en teken vandaag nog de petitie aan premier Mark Rutte. Vraag hem direct het aardgasverbod van tafel te vegen. Wij Nederlanders moeten niet de vette rekening krijgen van de groene gekte!

Geachte premier Rutte,

Wij Nederlanders hebben een lange traditie van vrij, verantwoordelijk en spaarzaam omgaan met eigen geld. Hierdoor kunnen veel Nederlanders een eigen woning bekostigen.

Aan deze traditie dreigt nu een einde te komen. Een consortium van bestuurders, activisten en bedrijven stuurt aan op een aardgasverbod. Terwijl aardgas een verantwoorde energiebron is.

Vanuit commercieel eigenbelang en ideologie duwt deze Groene Lobby ons richting de warmtepomp. Een dubieus apparaat dat lauw water geeft en, met isolatiekosten erbij, al snel €30.000,- kost.

Deze rekening wordt doorgeschoven naar ons, hardwerkende burgers. Gezinnen met een modaal inkomen, ouderen met een mager pensioen: ze kunnen het niet betalen. Als het aan de Groene Lobby ligt, worden ze zelfs gedwongen een tweede hypotheek te nemen.

Wij verzoeken u daarom met klem om het aardgasverbod van tafel te halen. Drijf als vrijheidslievende liberaal de burgers niet op torenhoge kosten en respecteer onze vrijheid om ons geld naar eigen believen te spenderen!

Hoogachtend,


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Deze kwestie gaat Nederland bovendien splijten. Er komt een levensgroot conflict op ons af.

Columnist René Cuperus waarschuwt in De Volkskrant: “Al die groene consultants, transitieversnellers en energielobbyisten” zijn stekeblind voor het “klimaatconflict” waarop ze aansturen.

Gedreven door een mengeling van ideologie, eigenbelang en geldzucht zullen zij gewone huiseigenaars en huurders aan de bedelstaf brengen

Dat proces is nu al volop gaande, bijvoorbeeld in Utrecht. 

Volgens Cuperus is daar “geen enkel mededogen” met de “totaal ontredderde inwoners” in ‘gasvrij’ te maken proefwijken als Overvecht.

Zij zijn de eerste slachtoffers van de meedogenloze milieupolitiek van GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk

“Of zij maar even een extra hypotheek van tienduizenden euro’s willen afsluiten om hun koophuis geschikt te maken voor warmtepompen”, aldus Cuperus. “Energie-omschakeling op dwangbevel.”

Overvecht in Utrecht is de voorafspiegeling van wat heel Nederland te wachten staat. 

De kosten voor u en mij belopen minstens tienduizenden euro’s en waarschijnlijk veel meer

Het gasverbod is krankzinnig. “Uitgerekend in Nederland, het land met de beste gas-infrastructuur ter wereld”, schrijft Syp Wynia in Elsevier. Er is nog gas genoeg op de wereld!

Juist daarom zetten de klimaatidioten er vaart achter. 

Ze hanteren een overrompelingstactiek: alleen hun plannen kunnen een dreigende klimaatramp nog afwenden. 

Mits hun groene oekazes direct worden doorgezet. Met bijbehorende budgetten uiteraard

Hoe hebben we ons dit laten gebeuren? 

Europees expert Derk Jan Eppink keek achter de schermen. Hij bezocht de roemruchte Bilderbergconferentie. Wat bleek daar? 

“De milieubeweging zette de toon, het grote bedrijfsleven zong mee, bestuurders knikten instemmend. Het leek een sessie van een sekte”, aldus Eppink in De Volkskrant.

Vanuit dergelijke achterkamertjes is een grote “coalitie van groen- en grootkapitaal” ontstaan, een verstrengeling van bedrijfsleven, milieuactivisme en politiek. 

Die zet nu de democratieën van Europa voor het blok. 

Hun eerste overwinning behaalden zij in 2011. Onder staatsdwang moesten de Duitsers omschakelen op conventionele, als ‘groen’ voorgestelde energiebronnen: de ‘Energiewende’. 

Het resultaat? Duitsland moet nu grootscheeps vervuilende steenkool importeren. De groene chantage heeft het land al €200.000.000.000,- (200 miljard) gekost! 

Maar het allerergste: de uitstoot van CO2 bleef precies hetzelfde! Het hielp geen zier.

We hebben van Duitsland niets geleerd. Ingefluisterd door de Groene Lobby blijft de overheid een spervuur van nieuwe, kostbare maatregelen en verboden op ons afvuren.

Onze eigen ‘energietransitie” wordt op liefst €170.000.000.000,- begroot. 170 miljard euro!

De bevolking wordt voor voldongen feiten gesteld en gebombardeerd met paniekverhalen. Daarom heeft u zogenaamd heeft geen andere keus.

“Er gaat geen dag voorbij”, schrijft Cuperus, “of de Nederlandse burger krijgt een nieuwe groene stroomstoot. Alle huizen gasvrij! Auto’s de steden uit! Vleesconsumptie duurder!”

Deze groene gekte moet stoppen. Teken daarom vandaag nog de petitie aan premier Rutte. Stop deze groene chantage!

Deel dit bericht!