STOP DE GROENE GEKTE
GEEN AARDGASVERBOD!

Teken de petitie aan premier Rutte

Een monsterverbond van bestuurders, actiegroepen en commercieel belanghebbenden dringt bij kabinet-Rutte aan op verbanning van aardgas. Dit lost het klimaatprobleem niet op. Het leidt tot verregaande vrijheidsinperking en kost gemiddeld €20.000,- per huishouden. Dit terwijl de overheid meer gas wil exporteren naar het buitenland, waar ons schone gas erg geliefd is. Stop deze hypocriete kostenopdrijverij, teken de petitie tegen het aardgasverbod!

Geachte premier Rutte,

Nederland heeft een lange traditie van vrij en verantwoordelijk omgaan met eigen geld. De overheid mag zich hier niet onnodig mee bemoeien....

Hoogachtend,