Rutte wil GroenLinks weer bij formatie. Teken nu de petitie en stop dit!

Het eeuwig wijzende vingertje van GroenLinks. Bron: YouTube.

Toen op 15 mei de kabinetsonderhandelingen stuk liepen, hebben wij bij Cultuur onder Vuur getoast. Nederland was gered van een rampkabinet vol politiek-correcte radicalen.

Maar wat zien we nu? Premier Rutte opende op 26 mei weer de deur voor GroenLinks. “VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Sybrand Buma staan open voor nieuwe gesprekken met GroenLinks”, aldus een krantenkop.

En nu is bekend geworden dat informateur Edith Schippers (VVD) het stokje heeft overgegeven aan Herman Tjeenk Willink. Dat belooft weinig goeds, want Tjeenk Willink is lid van de PvdA.

Premier Rutte moet snel deze politiek-correcte ramkoers verlaten. Roep hem nu op om niet met GroenLinks om tafel te gaan!

Petitie aan premier Rutte

Houd GroenLinks buiten de regering

Nederland en zijn cultuur zijn in gevaar. Dit komt door de ongebreidelde massa-immigratie en de politieke correctheid.

Voor de verkiezingen heeft u stemmen verzameld door van de Nederlandse cultuur een topprioriteit te maken. Uw woorden aan allochtonen die zich niet aanpassen zijn gevleugeld geworden: “Pleur op!’

Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat u thans met GroenLinks een regering wil vormen.

• GroenLinks wil meer, meer, meer migranten. De partij wil op kosten van de belastingbetaler Nederlandse vliegtuigen naar Afrika sturen om migranten gratis op te halen.

• GroenLinks verafschuwt de Nederlandse cultuur. Dit blijkt uit uitspraken als ‘Zwarte Piet is erger dan kindbruidjes’ of door Kerstmis een ‘rotfeest’ te noemen.

• GroenLinks biedt prominent plaats aan extreemlinkse activisten als Wijnand Duyvendak, campagneleider van Jesse Klaver, die door de rechter veroordeeld is en van terreur wordt beticht.

Het blinde multiculturalisme van GroenLinks bedreigt de Nederlandse cultuur, die u als premier moet beschermen. Daarom dring ik er bij u met alle urgentie op aan GroenLinks tot iedere prijs buiten de regering te houden.

Hoogachtend,

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.