Steun verkiezingsactie Cultuur onder Vuur!

U heeft de uitslagen gezien van de briefkaartactie, die we afgelopen weken hebben gehouden. Het komt er op aan dat we nu de politici in het zadel te helpen die ondubbelzinnig staan voor de Nederlandse cultuur.

Alleen met een grootschalige publiciteitsactie kunnen we aan alle kiezers duidelijk maken welke politici het voor de Nederlandse cultuur opnemen. Help ons dat voor elkaar te krijgen. Help de uitslagen van onze briefkaartactie aan zoveel mogelijk Nederlanders bekend te maken.

Steun de verkiezingsactie van Cultuur onder Vuur met uw edelmoedige gift. Want Nederland is het waard!

Want onze cultuur, waarden en levensstijl zijn absoluut vitaal voor ons land.

Zij zijn wat ons land uitmaakt, samenbindt en leefbaar maakt.

Alleen wanneer we onze cultuur, onze gemeenschappelijke waarden en tradities veilig stellen, wenkt er weer een gezamenlijke toekomst voor ons land.

Daar gaan we voor. Met volle kracht vooruit. Voor de toekomst van Nederland!

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.