Petitie aan mevrouw Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam


Stop nu Sylvana’s Zwarte Pietenjacht!

img


Aan mevrouw Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam,

Geachte mevrouw Halsema,

Zwarte Piet maakt sinds jaar en dag onderdeel uit van het belangrijkste Nederlandse volksfeest: dat van Sinterklaas en Zwarte Piet.

In uw gemeenteraad stuurt raadslid Sylvana Simons om haar moverende redenen systematisch en structureel aan op een compleet verbod op Zwarte Piet.

Niet alleen wil zij Amsterdammers elke mogelijkheid ontnemen om nog Zwarte Pieten in te zetten, zij wil dat verbod zelfs laten vastleggen in de Algemene Politieverordening.

Dat verbod is een ontoelaatbare aantasting van burgerlijke vrijheden. Het zou bovendien een erkenning inhouden van het beledigend als ‘racistisch’ wegzetten van Zwarte Piet en alle Nederlanders die hem verdedigen.

Zwarte Piet is een figuur die ons als Nederlanders verbindt. Het zijn juist zijn bestrijders die voor verdeeldheid zorgen.

Daarom verzoek ik u beleefd maar dringend als burgemeester van Amsterdam het belang van alle burgers voorop te stellen en geen duimbreed toe te geven aan het drijven van mevrouw Sylvana Simons tegen Zwarte Piet, maar integendeel alles in het werk te stellen om dit Nederlands cultuurgoed voor Amsterdam en heel ons land te bewaren.

Hartelijk dank voor uw steun! Uw handtekening is bevestigd.


Sylvana Simons wil Zwarte Piet de nek omdraaien. Ze wil een compleet Zwarte Pietenverbod in de hele hoofdstad

De BESTE manier om terug te vechten is het mobiliseren van de miljoenen Nederlanders, die allemaal voor onze zwarte kindervriend staan.

Maar we hebben u als trouwe medestander nodig om dit werkelijkheid te maken. Anders krijgt Sylvana Simons met haar politiekcorrecte trawanten vrij baan om Zwarte Piet in de ban te doen.

Daarom vragen wij u om € 5,- bij uw antwoord te voegen zodat we tien medestanders kunnen werven voor Zwarte Piet en de Nederlandse cultuur.

Helpt u mee? U kunt hieronder uw bedrag kiezen en daarna onderaan klikken op ‘Voltooien’.

10,00
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

img