Vragenlijst over immigratie

Vul nu de onderstaande vragenlijst in, waarvan de resultaten zullen worden aangeboden aan de Nederlandse regering. Zo kunt u uw stem laten horen over een thema waar nu veel discussie over bestaat, maar waarbij de stem van de burger nauwelijks gehoord lijkt te worden. Geef nu een duidelijk signaal af aan het kabinet Rutte!

Boedapest

Asielzoekers bestormen een trein richting Noordwest-Europa

Tien vragen omtrent de huidige immigratiegolf

 

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.