Wie zijn wij?

“Cultuur onder Vuur” is een campagne van Stichting Civitas Christiana.

Doelstelling

Foto: Hans Pama
Foto: Hans Pama / Flickr

Stichting Civitas Christiana is opgericht in 2014, om een halt toe te roepen aan de verdere afbrokkeling van de Nederlandse cultuur en tradities. Wij begrijpen de Nederlandse cultuur in de context van de christelijke beschaving, zoals die in de loop der eeuwen in Europa vorm heeft gekregen. Als grondleggende principes van de Europese cultuur zien wij traditie, familie en privé-eigendom.

Traditie is dat wat mensen samenbindt van generatie op generatie. Het bindt zij die overleden zijn, zij die momenteel leven, en zij die nog geboren moeten worden. Het verbindt ook gemeenschappen: de traditie van het dorpsfeest schept een band tussen dorpelingen, de traditie van Fries spreken verbindt het Friese volk. Traditie is echter meer dan alleen een bindmiddel. Tradities geven betekenis aan het leven van alledag en maken ons leven op die manier kleurrijker. Het is de opgebouwde wijsheid van vorige generaties. Het Sinterklaasfeest bevat veel van die wijsheid, zo brengt het onze kinderen een gevoel voor goed en kwaad, vrijgevigheid en gezelligheid bij.

De familie, in het bijzonder het gezin, is het fundament van onze samenleving. Wij willen de waarde van het gezin benadrukken, om zo de gemeenschap te versterken. Familiewaarden zijn nodig om onze beschaving richting en stabiliteit te geven. Het gezin geeft toekomstige generaties een veilige basis waarbinnen zij op kunnen groeien.

Het recht op privé-eigendom is een waarborg voor onafhankelijkheid ten opzichte van de staat. Van nature is de staat ertoe geneigd macht en middelen naar zich toe te trekken, waardoor de zelfbeschikking van burgers in de verdrukking komt. Een extreme vorm van deze verdrukking zien wij in het communisme, maar ook onredelijk hoge belastingen vormen al een tendens in deze richting. Door middel van subsidies beheerst de staat allerlei gebieden, die niet traditioneel tot het domein van de overheid behoren. Hierbij wordt vaak een neutraliteit voorgewend, die niet kan worden waargemaakt. De stichting stelt zich ten doel ervoor te waken dat de overheid haar boekje niet te buiten gaat.

Traditie is dat wat mensen samenbindt van generatie op generatie
Traditie is dat wat mensen samenbindt van generatie op generatie

In het algemeen wil Civitas Christiana de normen en waarden van onze beschaving, die geworteld zijn in het christendom, beschermen en verder verbreiden. Hierbij hanteren wij de genoemde principes in hun samenhang: zonder privé-eigendom geen familie, zonder familie geen traditie, zonder traditie geen beschaving. Zonder beschaving zal onze samenleving uiteenvallen in een wanorde waarbij iedereen het eigenbelang voorop stelt.

Stichting Civitas Christiana zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Wij rekenen daarbij op uw steun! Wilt u ook de beschaving in ons land helpen bevorderen? Neem dan nu contact met ons op!