Red Zwarte Piet 2014

[actie afgesloten]

Hoewel er al langer steeds meer druk op Zwarte Piet werd uitgeoefend door een kleine minderheid, begonnen de pogingen om Zwarte Piet te laten verdwijnen in 2014 resultaten te boeken.

Nadat in 2013 de eis om de intocht in Amsterdam niet door te laten gaan nog werd afgewezen, verschenen er in 2014 al roetveegpieten ten tonele, en maakte de publieke omroep gehakt van het traditionele beeld van Sint en Piet met hun verbasterde Sinterklaasjournaal. En dit was nog maar het begin.

Zo kon het natuurlijk niet langer. De actie Red Zwarte Piet! werd in het leven geroepen door Hugo Bos en Michiel Hemminga. De actie bestond aanvankelijk uit een enkele petitie, bedoeld om de burgemeester van Amsterdam op te roepen de traditionele Zwarte Piet bij de intocht te behouden.

Hiervoor werden binnen korte tijd 200.000 handtekeningen opgehaald, voornamelijk op papier. Een overweldigend aantal waar compleet niet op gerekend was. Alle zeilen werden bijgezet en alle hens aan dek geroepen, voornamelijk in de vorm van extra vrijwilligers, om alle handtekeningen te verwerken en op tijd af te leveren.

De steun van vele donateurs zoals u maakte het mogelijk om enorme aantallen petities te verspreiden, en als er meer tijd en geld was geweest, waren er waarschijnlijk nog veel meer handtekeningen opgehaald.

 

Eberhard van der Laan

200.000 Handtekeningen werden afgeleverd bij burgemeester
Eberhard van der Laan

 

Speech 5 december 2014 te Amsterdam

Hoogedelachtbare heer, geachte burgemeester Eberhard van der Laan,

Dank dat u tijd heeft genomen om de petities van 200.000 burgers in ontvangst te nemen.

De ondertekenaars vragen u dringend om

  • Zwarte Piet te laten blijven zoals hij is
  • de traditie door te kunnen geven aan onze kinderen
  • van een onschuldig kinderfeest geen maatschappelijk probleem te laten maken

Waarom het sinterklaasfeest behouden moet blijven in zijn oorspronkelijke vorm?

Ik geef u graag drie redenen:

1. Behouden van de traditie voor toekomstige generaties

Deze traditie hebben u en ik ontvangen van onze ouders. Ze wordt onze kinderen en kleinkinderen voor altijd afgenomen, wanneer het feest onherkenbaar veranderd wordt.

Onze gemeenschap verliest zo een traditie die ons samenbindt en die een belangrijk onderdeel uitmaakt van onze Nederlandse identiteit. Het sinterklaasfeest is een familiefeest waarbij iedereen zijn creativiteit in gedicht en surprise kan uitleven. Waar de brave kinderen snoep krijgen en de stoute met de roe. Een feest vol romantiek, nostalgie en warmte. Dat mogen we niet verloren laten gaan door een groep zeurpieten die het plezier willen bederven.

2. Trots in plaats van schaamte voor onze traditie

Als de voorgestelde verandering van Zwarte Piet doorgang vindt, dan betekent dit een breuk met de wijze waarop het feest voorheen beleefd werd. Bovendien impliceert het dat Nederland eeuwenlang een racistisch volksfeest heeft gevierd, waar alle generaties voor ons zich schuldig aan hebben gemaakt. Onze cultuur, waar wij trots op zijn, wordt resoluut op één lijn gesteld met racisme. Dit zou bijzonder kwalijk zijn.

3. Sinterklaas is geen racist

Zwarte Piet is niet een stereotype voor de zwarte medemens, zoals Sinterklaas geen stereotype is voor mensen met een baard of blanke mensen. Het zijn types in een volksfeest met oude wortels, een groot spel vol legenden en mythen dat al miljoenen mensen plezier heeft gegeven. Dit soort zwarte figuren komt voor in volksfeesten in Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Iran en vele andere landen. De rol van die zwarte figuren is over het algemeen om het kwaad te straffen, vandaar ook de roe en zak waar je in terecht kunt komen. Ze hebben nooit de bedoeling een beeld te geven van de zwarte medemens.

De uitspraak waartegen u als gemeente in beroep gegaan bent zegt dat er geen sprake is van aantoonbare discriminatie. Maar het zou desondanks wel racistisch zijn, omdat er mensen zijn die zich gekrenkt voelen. Daarmee zijn niet langer feiten, maar gevoelens en meningen bepalend voor of een uiting discriminerend is of niet. Wie zich gediscrimineerd voelt heeft dan altijd gelijk. Daarmee is het einde zoek en zo wordt onze vrijheid ernstig aangetast.

Bij Zwarte Piet zit het racisme dus in het oog van de beschouwer. Geen kind denkt bij Sint en Piet aan een potentaat met slaven. Bij het uitdelen van de pietenrollen staan Surinaamse, Ghanese en Antilliaanse kinderen vooraan om Piet te mogen zijn.

Het is goed om rekening te houden met de gevoelens van minderheden, maar het mes snijdt aan twee kanten. Een overstelpende meerderheid van Nederlanders voelt zich nu zeer gekwetst, omdat zij vrezen dat een geliefde traditie hun zal worden afgepakt.

De ondertekenaars van onze petitie wensen een Zwarte Piet die niet kunstmatig wordt aangepast.

Daarom doen we een dringende oproep aan u, burgemeester!

Ik wijs u op uw verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap der Nederlanders en de toekomstige generaties. Dit te meer omdat de intocht in Amsterdam een voorbeeldfunctie heeft voor de rest van het land.

Zwarte Piet mag niet het slachtoffer worden van een compromis om politieke redenen. Wij willen dat u spreekt namens negen van de tien mensen die u als burgervader representeert en zegt: “Nee, dit gaan wij niet doen!” Zwarte Piet is zwart of hij is niet Zwarte Piet!

Dank u wel.

Hugo Bos
Campagneleider ‘Cultuur onder Vuur’